Skoč na obsahSkoč na navigaci
Další stránky:
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Sobota 23. září 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Pondělí 25. září 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Prevence

Strážník úseku prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s pedagogy a výchovnými pracovníky organizuje a realizuje výchovné besedy, přednášky a prezenční akce s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti právního vědomí dětí a mládeže. V oblasti bezpečnosti silničního provozu spolupracuje s Policií ČR. Úsek prevence pravidelně informuje občany o činnosti MP a pravidelně přispívá do Kralupského zpravodaje apod.


Besedy pro mateřské školy – besedy jsou určené dětem předškolního věku. Cílem je seznámit děti se strážníkem tak, aby si získali důvěru k uniformě a nebáli se v případě potřeby strážníka nebo policistu požádat o pomoc. Děti jsou poučeny, jak se chovat v případě, kdy je osloví neznámý člověk. Jak se bezpečně pohybovat venku, na přechodu pro chodce a na kole.

 

Besedy pro žáky 1. stupně ZŠ

Žákům prvního stupně je na úvod představena výzbroj a výstroj strážníků, následně je vysvětlen rozdíl mezi Městskou policií, Policií ČR a jejich činností. Dále jsou poučeni, jak postupovat v případě nálezu injekční stříkačky. Žáci si zopakují důležité telefonní čísla, a co vše je potřeba sdělit operátorovi na tísňové lince. Podle požadavku pedagoga je možnost probrat také téma šikany, kouření, toxikomanie, atd. V neposlední řadě je žákům předána informace na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc v nouzi.


1. – 2. ročník – Bezpečně doma a na silnici – úkolem je seznámit žáky s tím, jaké nebezpečí na ně může číhat venku. Jak se chovat v případě, že jsou sami doma, jak se chovat venku, jak se bezpečně pohybovat na silnici, na kole a jaké povinné prvky by mělo kolo obsahovat.


3. – 4. ročník – Malý kriminalista – základy kriminalistiky - téma je zaměřeno na rozvoj pozornosti, přesnosti, všestrannosti, pečlivosti a paměti. Žáci si při procvičování a scénkách uvědomí, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi. Cvičení je zaměřeno především na schopnost popsat slovně nebo písemně osobu a místo události. Seznámí se s postupy, se kterými se mohou setkat v případě, že se sami stanou obětí trestné činnosti. Pomocí scének a testů si zkouší zahrát na svědka i kriminalistu.


5. ročník – Základy právního vědomí - Cílem je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve společnosti - tresty, sankce, zákazy, opovržení společnosti. Nutnost dodržovat jednotlivé právní normy v běžných životních situacích.


Besedy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Témata navazují na problematiky přednášené na 1. stupni ZŠ /primární prevence/ s cílem blíže specifikovat společensky rizikové jevy, právní podstatu a vědomí v tomto odvětví. Přednášky jsou koncipovány v rámci samotných požadavků jednotlivých subjektů, účelem je přechod k prevenci sekundární.


 Bezpečný denLoučení s prázdninami

Kam dál na webu města?

Nahoru