Dnes je úterý 4. srpna 2020.Svátek má Dominik.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Přihlášení k místnímu poplatku - pes

1. Pojmenování (název) životní situace 

Přihlášení a odhlášení k místnímu poplatku ze psů.
 

2. Základní informace k životní situaci

K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území města Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt, sídlo firmy.
 
Poplatník je povinen odhlásit psa z evidence do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla.
 Důvody k odhlášení psa:
• úhyn psa,
• změna trvalého pobytu držitele,
• změna držitele.
 

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa.
 

4. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace

Přihlášení psa:
Vyplnění formuláře – Přihláška k místnímu poplatku za psa.
Poplatek se vyměřuje držiteli psa. Poplatek je vyměřován psům starších 3 měsíců.
 
Odhlášení:
• úhyn psa – formulář – Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa,
• změna trvalého pobytu držitele – platný doklad totožnosti (náhradní doklad),
• změna držitele – čestné prohlášení.
  

5. Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ekonomický odbor v budově Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, dveře č. 311. 3. patro.
• Karlíková Šárka - tel: 315 739 885, 315 739 862
• e-mail: sarka.karlikova@mestokralupy.cz
V době:   pondělí 8:00-12:00  12:45–17:00 hodin                
               středa  8:00-12:00  12:45–17:00 hodin
               čtvrtek                   12:00–15:00 hodin
               
 

6. Jaké doklady a informace je nutné mít sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz), údaje o psovi.
 

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k přihlášení a odhlášení místního poplatku ze psa je k dispozici u přepážky, nebo v příloze této stránky.
 

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek lze uhradit
• v pokladně Městského úřadu, Palackého náměstí 1
• poštovní poukázkou
• bankovním převodem.
 
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) v domech o min. třech bytech pro celé území města
- za prvního psa 1.000,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,-Kč
b) v rodinných domech s max. dvěma byty v částech města: Kralupy n. Vlt., Lobeček
    a Mikovice
 - za prvního psa 200,-Kč
 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,-Kč
c) v rodinných domech s max. dvěma byty v částech města: Minice a Zeměchy
    - za prvního psa 200,-Kč
 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,-Kč
d) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, je-li jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu
- v domech uvedených pod písm. a)
- za prvního psa 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
- v domech uvedených pod písm. b)
- za prvního psa 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
- v domech uvedených pod písm. c)
- za prvního psa 100,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přihlášení – ihned, odhlášení – ihned.
 

10. Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku i odhlášku lze zaslat:
ID datové schránky: 8zzbfvq
Přihlášku i odhlášku je nutné zaslat s ověřeným podpisem.

11. Podle kterých právních předpisů se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 

12. Jaké jsou související předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích.
 

13. Možnosti úlev a osvobození

• Policie ČR a Městská policie, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku psa,
• osoba, používající psa k záchraně osob, pokud má příslušné osvědčení o výcviku psa,
• osoba, která převzala psa do péče z útulků nebo azylů pro zvířata v nouzi, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa na základě potvrzení z útulku,
Držitelé průkazu ZTP/P
Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 

14. Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě a ve správné výši

• Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.