Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Monday 25. September 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Tuesday 26. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Přihlášení k místnímu poplatku - pes

1. Pojmenování (název) životní situace 

Přihlášení a odhlášení k místnímu poplatku ze psů.
 

2. Základní informace k životní situaci

K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území města Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt, sídlo firmy.
 
Poplatník je povinen odhlásit psa z evidence do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla.
 Důvody k odhlášení psa:
• úhyn psa,
• změna trvalého pobytu držitele,
• změna držitele.
 

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa.
 

4. Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace

Přihlášení psa:
Vyplnění formuláře – Přihláška k místnímu poplatku za psa.
Poplatek se vyměřuje držiteli psa. Poplatek je vyměřován psům starších 3 měsíců.
 
Odhlášení:
• úhyn psa – formulář – Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa,
• změna trvalého pobytu držitele – platný doklad totožnosti (náhradní doklad),
• změna držitele – čestné prohlášení.
  

5. Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ekonomický odbor v budově Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, dveře č. 311. 3. patro.
• Maršálková Lucie - tel: 315 739 885
• e-mail: lucie.marsalkova@mestokralupy.cz
V době:   pondělí 8:00-12:00  12:45–17:00 hodin                
               středa  8:00-12:00  12:45–17:00 hodin
               čtvrtek                   12:00–15:00 hodin
               
 

6. Jaké doklady a informace je nutné mít sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz), údaje o psovi.
 

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k přihlášení a odhlášení místního poplatku ze psa je k dispozici u přepážky, nebo v příloze této stránky.
 

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek lze uhradit
• v pokladně Městského úřadu, Palackého náměstí 1
• poštovní poukázkou
• bankovním převodem.
 
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) v domech o min. třech bytech pro celé území města
- za prvního psa 1.000,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,-Kč
b) v rodinných domech s max. dvěma byty v částech města: Kralupy n. Vlt., Lobeček
    a Mikovice
 - za prvního psa 200,-Kč
 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,-Kč
c) v rodinných domech s max. dvěma byty v částech města: Minice a Zeměchy
    - za prvního psa 200,-Kč
 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,-Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba staší 65 let
- v domech uvedených pod písm. a)
- za prvního psa 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
- v domech uvedených pod písm. b)
- za prvního psa 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
- v domech uvedených pod písm. c)
- za prvního psa 100,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přihlášení – ihned, odhlášení – ihned.
 

10. Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku i odhlášku lze zaslat:

ID datové schránky: 8zzbfvq


11. Podle kterých právních předpisů se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 

12. Jaké jsou související předpisy:

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích
 

13. Možnosti úlev a osvobození

• Policie ČR a Městská policie, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku psa,
• osoba, používající psa k záchraně osob, pokud má příslušné osvědčení o výcviku psa,
• osoba, která převzala psa do péče z útulků nebo azylů pro zvířata v nouzi, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa na základě potvrzení z útulku,
Držitelé průkazu ZTP/P
Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 

14. Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě a ve správné výši

• Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Kam dál na webu města?

To the top