Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Monday, July 22, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Tuesday, July 23, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Vnitřní oznamovací systém města Kralupy nad Vltavou (dále jen „VOS“) slouží k oznamování protiprávního jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

 

Kdo je oznamující osobou ve smyslu Směrnice?

 •     fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí
 • především zaměstnanci, dobrovolníci, stážisté, ale i jiné osoby, které přicházejí do styku s městem Kralupy nad Vltavou prostřednictvím činností souvisejících s prací, jako jsou poskytovatelé služeb, distributoři, dodavatelé atp.
 • této osobě je zaručena naprostá ochrana osobních údajů, včetně informací v oznámení uvedených
 • tato osoba poté požívá zvláštní právní ochranu proti jakékoli formě odvetného opatření v souvislosti s prací (propuštění, odvolání, snížení mzdy, převedení na jiný druh práce, změna pracovní doby atp.)
 • tato osoba musí mít vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, oprávněný důvod se domnívat, že jimi oznamované záležitosti jsou pravdivé


Čeho se oznámení týká?

 • porušení práva EU spadající do následujících oblastí:
 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobku s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.


Jakým způsobem lze podat oznámení?

Where to next on the city's website?

To the top