Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 23. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Dotace ze Středočeského kraje

V říjnu 2017 byly dokončeny práce na protipovodňových opatřeních na zeměšských rybnících. přeliv1

Protipovodňová opatření byla realizována na základě zpracovaného odborného posudku protipovodňových opatření v dílčím povodí Knovízského potoka – posouzení převodu povodňových průtoků v oblasti rybníků městské části Zeměchy. V městské části Zeměchy se nachází 3 rybníky, které jsou průtočné Knovízským potokem. Potok pokračuje do města, kde se vlévá nejprve do Zákolanského potoka a po té do řeky Vltavy. Vodní dílo protéká velkou částí města a v případě povodní a záplav ohrožuje značné území města. Na základě zmíněného posudku Město Kralupy nad Vltavou podalo v roce 2016 žádost o dotaci ze Středočeského kraje, kterou získalo. Žádost o dotaci byla podána na I. etapu, která byla zaměřena na vybudování dvou bezpečnostních přelivů. Díky bezpečnostním přelivům nedojde v případě povodně nekontrolovatelného plnění rybníků, z důvodu nízké kapacity průtoku. Tyto přelivy byly realizovány již v roce 2017. 

Z důvodu nevyčerpání značné částky dotace město požádalo kraj o využití zbylých finančních prostředků na třetí etapu projektu – osazení zpětné klapky. Středočeský kraj žádosti vyhověl. Realizace III. etapy proběhla od 03.09 do 15.10.2018. Osazení zpětné klapky na konci zatrubněného úseku ochrání zahrádkářskou kolonii proti zpětnému vzdutí při povodňové situaci na Knovízském potoce. II. etapa byla zaměřena na vyčištění koryta a mostních profilů od náletových křovin a travin na březích koryta. Tuto etapu přislíbilo realizovat Povodní Vltavy, s.p.


Kam dál na webu města?

To the top