Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Wednesday 29. May 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Thursday 30. May 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Dotace z Operačního programu zaměstnanost

Na projekt „Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou“, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009991, byla získaná dotace ve výši 85% uznatelných nákladů z EU a 10% z národních zdrojů. Projekt je zaměřen na optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě, a to:


1) Prostřednictvím tvorby nových strategických a prováděcích dokumentů v oblastech energetického hospodářství, sociálních služeb, cyklistické dopravy, odpadové hospodářství, veřejného osvětlení a dopravy - parkování a dopravní obslužnost centra města. Nové dokumenty pomohou zlepšit strategické řízení města ve výše uvedených klíčových oblastech a zejména budou sloužit jako podklad pro rozhodování zastupitelů města při sestavování krátkodobých a dlouhodobých plánů investic města ve vazbě na rozpočet města. Výsledkem bude efektivnější plánování investic města v daných oblastech. V současné době již byly vytvořeny a na stránkách města uveřejněny tyto strategické dokumenty vážící se k tomuto projektu. Strategie likvidace odpadu na celém území správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou, Energetický plán města Kralupy nad Vltavou na období 2020 -2030, Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou na období 2020 -2030, Plán dopravní obslužnosti centra města Kralupy nad Vltavou, Generel cyklistické dopravy v obvodu ORP Kralupy nad Vltavou, Koncepce parkovacího systému na území města Kralupy nad Vltavou a Plán obnovy a modernizace VO města Kralupy nad Vltavou;


2) Prostřednictvím zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům. Město pořídilo nové elektronické úřední desky pro 13 obcí na území správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou. Dále vytvořilo nové webové stránky města. Návštěva webových stránek města představuje pro občany nejjednodušší přístup k aktuálním informacím, k získávání potřebných formulářů, k objednání se na určitou hodinu prostřednictvím rezervačního systému apod.; 


3) Prostřednictvím profesionalizace veřejné správy, jež je uskutečňována zvyšováním kvalifikace úředníků i zastupitelů. Tento proces probíhá prostřednictvím školících programů, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní oblast.
Kam dál na webu města?

To the top