Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Společně proti kriminalitě 2019

logo mv

V roce 2019 se zrodil projekt Společně proti kriminalitě. Jeho cílem bylo, pomocí různých přednášek a práce s cílovými skupinami, společně si uvědomit nástrahy kolem nás, informovat se o možnostech jak s kriminalitou bojovat či jak jí předcházet. 


Zahájení celého projektu proběhlo 15.5.2019 na konferenci, která byla určena ředitelům škol, preventistům

konference

, výchovným poradcům, ale i pracovníkům neziskových organizací, kteří pracují s dětmi. Se svými prezentacemi

 na konferenci vystoupila paní Veronika Fáberová ze společnosti Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Dále lektorský tým z CZ.NIC s prezentací „Nástrahy v kyberprostoru“ a Mgr. Martin Čapek, DiS. – zdravotní záchranář a lektor s nejnovějšími postupy poskytnutí první pomoci laikem například na ulici, na pracovišti či ve škole. 


Zároveň byla v květnu vyhlášena výtvarná soutěž, zaměřená na několik témat dle věkové kategorie. Menší děti 

obrázky

měly ztvárnit, jak vnímají Integrovaný záchranný systém a kriminalitu ve městě. Starší děti už měly složitější úkol, a to zamyslet se nad tématy boje proti šikaně ve školách a kyberšikaně. Do soutěže se zapojilo 7 základních škol z Kralup, Veltrus a Nelahozevsi. Výstava všech prací byla součástí Dne pro zdraví, který se konal v rámci celoměstských slavností Dny Kralup. Výtvarná díla hodnotila Pracovní skupina prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou složená z pedagogů, sociálních pracovníků, preventistů a zástupců IZS. Celkem bylo 6 prvních, druhých a třetích míst ve dvou námětech a třech věkových kategorií. Slavnostní vyhodnocení a předání cen se konalo 20.6.2019 na

děti

 Akademii Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou v kralupském kulturním domě. Jedním z vítězů v nejmladší kategorii byla i celá třída 3. A z Nelahozevsi. Pro tu organizátoři připravili speciální cenu, kromě drobných preventivních upomínkových předmětů, dostali „Poukázku na den s Městskou policií“. Preventistka z Městské policie Kralupy nad Vltavou si pro děti připravila celodenní program, kdy je provede po městě, seznámí s prací strážníků, ukáže jim riziková místa ve městě atd. 


senioři

První pololetí završila přednáška pro seniory, která proběhla 25.6.2019 v místním domě s pečovatelskou službou. Seniorům se zde věnovala por. Mgr. Markéta Johnová, DiS. z Policie České republiky s přednáškou „bezpečný domov“ a dále krajský koordinátor Ing. Miroslav Polách z BESIP, který seniory informoval o tom, jak se bezpečně pohybovat po ulicích. I přes úmorně vysoké teploty se přednášky zúčastnilo 34 seniorů.

 

Po letních prázdninách projekt pokračoval přednáškou pro veřejnost PhDr. et Mgr. Jana Traxlera, která byla zaměřena na Kyberšikanu. Lektor se již více než 16 let zabývá kyberšikanou. Poskytuje poradenství v oblasti primární prevence pro děti, rodiče, školy, školská zařízení a ostatní organizace. 


Počátkem října byla uspořádána přednáška pro žáky 8. – 9. tříd základních škol. V rámci přednášky, které se ujal tým pracovník ze společnosti CZ.NIC, byl promítán film „Maturant“. Film byl zaměřen na negativní aspekty spojené s internetem, především dezinformace, ověřování právní a lži na internetu (fake-news), kybergooming, netolismus (závislost) či extremismus. 


O víkendu 12. - 13. 10. 2019 se v Mokrosukách u Sušice konal pro pedagogy škol z Kralupska a širší veřejnost

mokrosuky

 dvoudenní workshop se zaměřením na bezpečnost a prevenci. Na Šumavu vyjelo celkem 21 odvážlivců, na které čekal velmi nabitý a pestrý program. Postupně absolvovali Kurz první pomoci s lektorem Michalem Taschem, DiS.- ředitelem Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín, přednášku (Ne)bezpečný mobil s lektorem Jiřím Průšou - projektovým koordinátorem CZ.NIC, z. s. p. o. a školení Požární bezpečnosti s lektorem Bc. Tomášem Motyčkou – preventistou I. stupně, HZS Kralupy nad Vltavou. Jako překvapení si organizátoři akce pro účastníky připravili, ve spolupráci s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Mokrosuky, simulovaný požár a následnou evakuaci budovy se záchranou dvou zraněných osob. 

Na závěr roku proběhl v budově městského úřadu křest brožury, která obsahuje veškeré informace, které zazněly v rámci výše uvedených přednášek.

Where to next on the city's website?

To the top