Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 24. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou“ je již u konce.


Celý projekt byl rozdělen na tři etapy. První etapou bylo pořízení elektronické úřední desky do městské části Lobeček, před objekt kulturního domu. Druhá etapa byla právě ukončena a došlo k vytvoření nových funkcionalit pro potřeby rozvoje veřejné správy. Konkrétně se jedná o pořízení spisové služby pro příspěvkové organizace města a tím propojení s informačními systémy města. Systém pro správu smluv města slouží k povinnému zveřejňování dokumentů do registru smluv, včetně jejich anonymizace citlivých údajů, digitalizace dokumentů pro účely dalšího zpracování, elektronické podpisy dle eIDAS a funkce autorizované konverze. 


Díky projektu město nově zřídilo formulářovou komunikaci pro občany, která bude sloužit ke správě dokumentů a důvěryhodnost podle eIDAS. Nově město disponuje systémem pro řízení rozvoje zaměstnanců, který slouží k elektronizaci a zavedení personální systematizace, plánování a vyhodnocování personálního vzdělávání a hodnocení úředníků. Na závěr byl pořízen osobní portál občana. Portál je zacílen na zvýšení efektivity mezi úřadem a občany. Jedná se o aplikaci pro komunikaci s občany prostřednictvím webového prohlížeče, který bude zpřístupňovat údaje evidované v ekonomickém systému GINIS. 


Občan tak získá například možnosti nahlížet na stav svých pohledávek atd. V rámci poslední etapy projektu došlo k elektronizaci evidence majetku města. Město pořídilo informační systém, ve kterém budou evidovány údaje o majetku města, a to o komunikacích, veřejném osvětlení, zeleni, mobiliáři, hřbitovních místech a vodovodů a kanalizací. Takto popsal celý projekt místostarosta města Libor Lesák a dodává, že je projekt vyčíslen na 5 919 743,50 Kč. Městu se podařilo získat dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 4 872 132,90 Kč. 

Kam dál na webu města?

To the top