Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 23. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 25. September 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Studie dopravní obsluhy centra města

Rada města na svém posledním jednání uložila odboru realizace investic zajistit projektovou dokumentaci a vyřízení odpovídajícího povolení na demolici budovy bývalého hotelu Praha a částí budov v areálu pivovaru. Toto usnesení navazuje na usnesení zastupitelstva, které na svém jednání v říjnu 2014 schválilo urbanistické a dopravní řešení prostoru „centra“ města, které zpracovaly projekční týmy Majo architekti a DUK atelier. Tento urbanistický návrh (varianta č. 2) při řešení uvažuje s demolicí budovy bývalého hotelu Praha. Urbanistický návrh řešení náměstí je zpracován v souladu se studiemi arch. Picka a projekčního ateliéru CASUA, které byly zpracovány na řešení centra města. Urbanistický návrh dále rozpracovává i řešení dopravní obslužnosti – tj. parkování, pohyb vozidel a chodců, vjezdy a výjezdy na a z náměstí.
Demolicí budovy hotelu vznikne hodnotný ucelený prostor, který začíná u nové budovy městské úřadu a končí u tělesa dráhy – tj. na křižovatce ulic Jungmannova a Husova. Tím vznikne dostatečně veliká a variabilní plocha náměstí vzhledem k velikosti města. Na náměstí vzniknou jak tolik potřebné parkovací kapacity (samozřejmě v sadových úpravách) tak i volné plochy pro různé další využití - obchodní charakter, klidové pěší zóny, koncerty apod. Celková koncepce řešení náměstí navazuje na plánovanou revitalizaci bývalých areálů pivovaru a  mlýna.
Představa,  jak by mělo náměstí v budoucnu vypadat je zřejmá z přiloženého obrázku – jedná se o pohled z budovy radnice směrem k tělesu dráhy.

Demolici budovy hotelu bychom chtěli provádět až tehdy, když bude jasný další postup revitalizace centra.  Každopádně bychom chtěli v roce 2015 zahájit vlastní přestavbu náměstí a to úpravami ploch ulic Husova, Jungmannova, případně ulice Palackého. 

V příloze naleznete textovou a urbanisticko - architektonickou část studie. 

Kam dál na webu města?

To the top