Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Komunitní plán sociálních služeb


Tento projekt "Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou je spolufinancován Evropskou unií.


Komunitní plán sociálních služeb


… je metodou, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a hlavně potřebám občanů, kteří na daném území žijí.

Komunitní plánování sociálních služeb je založeno na spolupráci uživatelů ( těch, kteří služby potřebují a využívají), poskytovatelů (organizací, které služby zajišťují a poskytují) a zadavatelů (obcí, měst a krajů).

Charakteristickým znakem komunitního plánování sociálních služeb je důraz kladený:

na zapojování všech, kterých se sociální služby týkají,
na dialog a vyjednávání,
na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb by měla být vzájemná spokojenost, dostupnost, vyšší kvalita, široká a pestrá nabídka. To vše na základě diskuse veřejnosti i odborníků. Občané by měli dostávat dostatek informací o nabídce a kvalitě služeb a mít možnost výběru podle svých potřeb. Poskytovatelé i zadavatelé získají informace o místních podmínkách a potřebách občanů, budou mít jasno v nákladech, standardech kvality i v systému hodnocení.

Přání lidí je víc než normativy

Komunitní plán je především dohodou mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě sociálních služeb. Z účastníků komunitního plánování sociálních služeb jsou jednoznačně nejdůležitější uživatelé sociálních služeb, neboť pokud by těch nebylo, nebyli by ani poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především oni mohou poskytovat důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Uživatelé také mají ohromný potenciál ke svépomoci, která může v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikají potřeby a doplňovat mezery ve stávající nabídce služeb. Bez aktivní spolupráce uživatelů si nelze představit žádný systém pro průběžný sběr informací o nově vznikajících potřebách.

Vše je veřejné

Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená.

Plánování je proces

Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi neustále zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.

Hledání nových lidských a finančních zdrojů

Na služby, které chceme, si musíme zajistit peníze. Získávání finančních prostředků není možné bez konkrétního plánu. Při hledání zdrojů je nutné zohlednit to, co již bylo vytvořeno a co se osvědčilo. Řešení, v něž komunitní plán vyúsťuje, jsou kompromisem přání a možností místních lidských a finančních zdrojů.

Proces komunitního plánování města Kralupy nad Vltavou byl zahájen v říjnu roku 2006. Dne 14. listopadu 2007 byl předložený návrh usnesením č. 07/08/7/1 schválen Zastupitelstvem města.

Where to next on the city's website?

To the top