Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Thursday 28. September 2023
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Friday 29. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Čestní občané Kralup nad Vltavou

Kralupy byly ještě malou obcí a na povýšení na městys si musely ještě počkat, když městská rada a městské zastupitelstvo rozhodly v roce 1873, aby tři význační bojovníci za práva českého národa tehdy spoutaného v těsném rakouském sevření, byly jmenováni čestnými občany Kralup. Jejich jména většině lidí dnes již nic neříkají. Bylo to za prvního kralupského starosty Františka Berana. Postupem času přibývala další jména zasloužilých osobností buď celostátního významu, nebo těch, kteří si tuto poctu zasloužili svou prací pro Kralupy.


Přehled jmen  

1. Jan Stanislav Skrejšovský (1831 - 1883)  

Právník, redaktor, nejvlivnější český politik vedle Palackého a Riegra. Jmenován 10.1.1873.


2. Antonín Otakar Zeithammer (1832 - 1919)

Politik, pedagog, poslanec českého zemského sněmu. Člen výboru pro postavení Národního divadla. Jmenován 10.1.1873.  


3. Dr. Josef Stanislav Práchenský (1829 - 1893)  

Advokát. Poslanec říšské rady, zastával práva a samostatnost koruny české. Jmenován 10.1.1873.  


4. Prokop Jindřich Masner (1847 - 1919)  

Místní podnikatel a starosta. Zasloužil se o rozvoj Kralup. Dvakrát jmenován starostou. Jmenován 30.10.1881.  


5. Dr. Jiří Strossmayer (1815 - 1905)  

Katolický biskup, vůdce chorvatského emancipačního hnutí, stoupenec federalizace. Jmenován 9.10.1890 k 75.narozeninám.  


6. Monsignor Dr. Eduard Tersch (1823 - 1898)  

Probošt metropolitní kapituly při chrámu sv. Víta. Zasloužil se o stavbu kralupského kostela. Jmenován 19.9.1893. 


7. Jiří Kristián Lobkovic (1835 - 1908)  

Představitel české šlechty, politik, poslanec říšské rady, zemský maršálek. Jmenován 13.5.1905 ke svým 70. narozeninám.  


8. Svatopluk Čech (1846 - 1908)  

Český básník a prozaik. Autor politické a sociální lyriky. Jmenován v roce 1906 k 60. narozeninám.  


9. Dr. Karel Kramář (1860 - 1937)  

Český politik, první předseda čs. vlády. Stál v čele protirakouského odboje. Jmenován 9.1.1911 ke svým 50. narozeninám.  


10. František Kratochvíl (1858 - 1929)  

Zemský a říšský poslanec. Člen Živnostenské a obchodní komory. Jmenován v roce 1913.  


11. Alois Jirásek (1851 - 1930)  

Český prozaik a dramatik. Tvůrce historického realistického románu. Jmenován 2.11.1917 ke svým 66. narozeninám.  


12. Tomáš Garrigue Masaryk (1850 -1937)  

Zakladatel novodobého československého státu. První prezident ČSR. Jmenován na prvním zasedání zastupitelstva města po skončení války 13.12.1918.  


13. Dr. Edvard Beneš (1884 - 1948)  

Český politik, diplomat a státník. Druhý prezident ČSR. Jmenován 8.11.1919 za zásluhy o samostatnost a svobodu ČSR.  


14. Josef Holub (1870 - 1957)  

Akademický malíř, žák prof. Julia Mařáka. Malíř Kralupska a kulturní pracovník. Jmenován 10.12.1930 ke svým 60. narozeninám.  


15. Jan Rys (1869 - 1956)  

Zasloužilý kralupský kulturní pracovník a zakladatel městské knihovny. Jmenován 30.8.1935 za 40 letou kulturní práci.  


16. Karel Záruba (1865 - 1951)  

Prvofarář kralupského kostela a dlouholetý děkan a čestný kanovník. Jmenován 25.10.1940 ke svým 75. narozeninám.  


17. Josef Vaníček (1861 - 1951)  

Dlouholetý kralupský starosta (1919-1939), zakladatel družstevního hnutí. Jmenován 7.11.1946 ke svým 85. narozeninám za zásluhy o rozvoj města.  


18. gen. Sergej Jevdokimovič Kuzmin (1910 - ?)  

Sovětský velitel. Účastník bojů v roce 1945. Jmenován v roce 1964 při příležitosti oslav výročí osvobození.  


19. Jaroslav Seifert (1901 - 1986)

Básník a nositel Nobelovy ceny za literaturu. Jmenován in memoriam 22.10.1992 za celoživotní literární činnost a osobní angažovanost.  


20. Jiří Kars (1880 - 1945)  

Akademický malíř, rodák kralupský. Jmenován in memoriam 22.10.1992 za celoživotní malířskou tvorbu evropského významu.  


21. arm. gen. Karel Klapálek (1893 - 1984)  

Velitel vojsk zahraničního odboje. Jmenován in memoriam 22.10.1992 za statečnost a hrdinství za 2. světové války. 


22. kpt. Josef Čermák (1895 - 1943)  

Velitel Historické vojensko-sokolské skupiny odboje za 2. světové války. Umučen v koncentračním táboře. Jmenován  

In memoriam 22.10.1992.


23. Martin Procházka (*1972)

Čestné občanství uděleno za reprezentaci naší republiky a města Kralupy nad Vlt. v ledním hokeji. Jmenován 6.5.1996.  


24. Antonín Boruta (1846 - 1926)  

Kulturní pracovník, dědeček Jaroslava Seiferta. Předseda Řemeslnicko-čtenářské besedy. Jmenován in memoriam 24.11.1997. 


25. Bedřich Hoser (1885 – 1961)  

Středoškolský profesor a malíř akvarelista. Za celoživotní dílo jmenován in memoriam 24.11.1997.  


26. Prokop Filip Masner (1871 - 1956)  

Regionální badatel a zakladatel kralupského muzea. Jmenován za celoživotní kulturně společenskou činnost in memoriam 24.11.1997.  


27. Anna Lipšová (1912 - 2009)  

Čestné občanství uděleno za celoživotní činnost v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy. Jmenována 24.11.1997. 


28. Jindřiška Holeková (1935 - 2021)  

Čestné občanství uděleno za dlouholetou činnost v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí a péči o staré občany. Jmenována 24.11.1997.  


29. Ing. Josef Stupka (*1927) 

Jmenován čestným občanem města Kralupy nad Vltavou dne 21. listopadu 2012. Josef Stupka vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT. Působil nejprve jako středoškolský a poté vysokoškolský pedagog. Z dějin Kralup publikoval nejméně 200 kratších medailonků s historickou tématikou. Rovněž je autorem jedenácti publikací o historii města.  


30. Václav Mazáček 

Jmenován čestným občanem města dne 10. září 2022. Václav Mazáček je profesor Pražské konzervatoře a toto ocenění získal za jeho pětačtyřicetileté působení a vedení Komorního orchestru Dvořákova kraje, za jeho celoživotní přínos v oblasti hudby a reprezentaci Kralup nad Vltavou.Po roce 1948 byla čestnými občany jmenována řada tehdejších politických představitelů KSČ, tato jmenování byla po roce 1992 rozhodnutím zastupitelstva města zrušena.


Z uvedených čestných občanů je jich 9 pohřbeno na kralupském hřbitově. Jsou to: Prokop Jindřich Masner, Josef Holub, Jan Rys, Josef Vaníček, Jaroslav Seifert, kpt. Josef Čermák, Antonín Boruta, Bedřich Hoser a Prokop Filip Masner. Jejich jména připomíná pamětní deska u vchodu na hřbitov.


zdroj: Ing. J. Stupka

Kam dál na webu města?

To the top