Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Mikovice

Z roku 1318 je nejstarší zmínka o Mikovicích. Jejich držitelé byli drobní světští feudálové, z nichž za zmínku stojí rytíři Boryňové ze Lhoty, jimž patřila ves a statek od roku 1524. Boryňové zde vybudovali centrum menšího panství s tvrzí a hospodářským zázemím, včetně pivovaru, vinic a bažantnice. Roku 1641 byl zadlužený statek Boryni prodán a od roku 1669 byl součástí velkého panství Zvoleněves vévodů Sasko-Lauenburských, později vystřídaných Toskánskými velkovévody a od druhé poloviny 19. Století samotnými panujícími Habsburky. Od roku 1918 byl majitelem dvora a pozemků stát. Tvrz však zanikla už v letech 1794-1845, rovněž tak stopy po těžbě uhlí a olova.

Protože stejně jako Minice ležely Mikovice na hlavní cestě z Prahy do Saska, byly mnohokrát postiženy průchody vojsk. Avšak procházela tudy i cesta poštovních dostavníků, která přinášela obci určité výhody. V polovině 17. století zde bylo 13 usedlostí, v roce 1848 57 domů a 531 obyvatel. V době připojení ke Kralupům, r. 1923, zde žilo přes 1 600 obyvatel.
Mikovice se staly III. částí města.

V minulém století se v Mikovicích těžilo uhlí, v našem století se zde nalézalo několik cihelen a keramická továrna známého rodu Biňovců.

pohlednice Mikovice 1

pohlednice Mikovice 2

Where to next on the city's website?

To the top