Dnes je pátek 3. července 2020.Svátek má Radomír.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

E-podatelna

Elektronická adresa: podatelna@mestokralupy.cz


Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě doručovaných Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou.


Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).


Informace k elektronické podatelně 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Město Kralupy nad Vltavou - městský úřad

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou


Úřední hodiny

Pondělí8:00-12:0012:45-17:00
Středa8:00-12:0012:45-17:00
Čtvrtek-12:00-15:00

Podporované technické nosiče dat:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

DVD se souborovým systémem UDF

USB FLASH (formát PC)


Podporované formáty datových zpráv:

*.TXT Obecný text

*.HTM, *.HTML Hypertextový dokument

*.RTF Rich text format

*.DOC(X) Dokument Microsoft Word

*.XLS(X) Sešit Microsoft Excel

*.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat

*.GIF Graphics Interchange Format

*.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group

*.TIF Tagged Image Format File

*.XML Extensible Markup Language Dokument

*.BMP Windows Bitmap

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 10 MB


MěÚ Kralupy nad Vltavou jakožto orgán veřejné moci pořídil pro zajištění některých postupů podle zvláštního právního předpisu kvalifikovaný systémový certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Kvalifikovaný systémový certifikát obsahuje označení orgánu veřejné moci.


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem MěÚ Kralupy nad Vltavou.


Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

Protokol o přijetí elektronického podání.


Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci a nejsou podáním ve smyslu správního řádu.


Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou


Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@mestokralupy.cz.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.


Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.


Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Za anonymní se považuje stížnost podaná elektronicky bez elektronického podpisu.


Stížností se rozumí jakékoliv podání, obsahově splňující náležitosti uvedené v § 175, kterým stěžovatel poukazuje na skutečnosti v zákoně uvedené a dožaduje se obecné nápravy popisovaného stavu nebo konkrétních opatření k nápravě.


Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.


Legislativní úprava Elektronického podpisu:

  • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů