Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Středa 17. dubna 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Čtvrtek 18. dubna 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Odpověď starosty Libora Lesáka na otevřený dopis týkající se parkování ve městě

6. února, 20:11 Ostatní

Vážená paní Bernardová, 


souhlasím s Vámi, že v Kralupech je parkování velkým problémem. Město si nechalo v roce 2020 vypracovat Koncepci parkovacího systému na území města Kralupy nad Vltavou, ze které vyplývá, že prostor pro vybudování nových parkovacích míst je bez zásahu do zeleně značně omezený. 


I tak se v posledních deseti letech podařilo nová místa vystavět. V Lobečku byla při rekonstrukci komunikací Štefánikova, Gagarinova a J. Holuba vystavěna na místo podélných stání příčná, což navýšilo kapacitu stání o cca 35 %. Nová místa byla vystavěna na komunikaci Třebízského. V Kralupech bylo dále postaveno nové parkoviště se sedmdesáti místy v ulici Dobrovského, rozšířeno bylo parkovaní na sídlišti V Zátiší, v ulici Komenského i na sídlišti Cukrovar (u hokejbalového hřiště). 


S pomocí získaných 92 mil.  Kč z dotačního  programu ITI IROP byl vystavěn nový parkovací dům s 350 parkovacími místy. I já jsem si myslel, že za poplatek 20 Kč denně, s čtvrtletní parkovací kartou jen 11 Kč, budou dům více využívat nejen dojíždějící na vlak, ale i Kralupáci na odpolední a noční parkování. V současné době je průměrná  obsazenost v pracovní dny 175 míst a stále stoupá. Nově jsme zavedli možnost celoročního pronájmu parkovacího místa za cenu 12 000 Kč bez povinnosti denního výjezdu. 


Máte pravdu, většina chce mít auto před domem a není ochotna dojít třeba 10 minut na Cukrovar. Přitom se jedná o pronájem nejlevnější garáže v Kralupech, která je hlídána kamerami a pravidelnou kontrolou městské policie a TSM. Problém sídliště U Cukrovaru – za 30 let nepřibyl na sídlišti jediný byt nebo dům a ani počet obyvatel, který by ovlivnil život v této lokalitě. Nicméně počet automobilů stále stoupá. Mělo by být jasné všem, že když si pořídí další auto do rodiny, tak ho nebudou mít kam zaparkovat. Bytů je na sídlišti 658, parkovacích míst 439. To znamená, že i při zavedení modrých zón, kdy by byla poskytnuta jedna parkovací karta na jeden byt, by neměli všichni parkovací místo zajištěno. A co s druhým nebo i třetím autem? 
Nový parkovací dům pro 300 vozidel je investice cca za 120 mil. Kč. Dotace jsou pouze na domy sloužící k parkování P+R u dopravních uzlů. To znamená, že by místa v novém domě musela být zpoplatněna, aby se provoz a investice postupně zaplatily. Při návratnosti do 20 let by poplatek musel být min. 2 500 Kč za měsíc. Za tuto cenu jsou nabízené k pronájmu garáže v Kralupech. Budou občané ochotni takovou částku zaplatit? Někteří určitě ano. V jarních měsících proto uděláme na sídlišti anketu, a pokud bude zájem, navrhneme tuto investici do investičního plánu města. 


Okružní křižovatka Mostní - parkovací místa

Koordinační situace - sportovní hala

Prokopova ulice - parkovací místa


Co město plánuje pro zlepšení parkování ve městě? V letošním roce budou vystavěna parkovací místa v ulici Chelčického (10 míst), při výstavbě okružní křižovatky v Lobečku bude podél ulice Mostní směrem k nábřeží J. Holuba vytvořeno 29 míst, na křižovatce J. Wolkera a K. Čapka 14 míst. V současné době se dokončují projektové dokumentace a v příštím roce bude navrženo zastupitelům odsouhlasit výstavbu těchto parkovacích míst: sídliště Cukrovaru spolu s výstavbou sportovní haly (178 nových míst). Pokud ke stavbě haly nedojde, bude navrženo projekt rozdělit na 2 etapy a vystavět první etapu obslužné komunikace s 56 místy (ulice Prokopova - celková rekonstrukce prostoru) a umožnění oficiálního parkování (39 míst). 


S přáním příjemného dne 

Libor Lesák, starosta města

Vložil(a): Aleš Levý

Kam dál na webu města?

Nahoru