Skoč na obsahSkoč na navigaci

Opening hours

Dnes: Tuesday 7. prosince 2021
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští den: Wednesday 8. prosince 2021
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Očkování proti COVID-19

8. ledna, 14:20 Ostatní

Očkování proti COVID-19

Středočeský kraj   představil očkovací strategii proti koronaviru. Ta je postavena na čtyřech fázích. Fázi přípravné, dále na fázi označené IA (leden-únor), která zajistí očkování nejrizikovějších skupin – seniorů 80+, zdravotníků a osob zajišťujících péči u vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Fáze s označením IB (únor-červen) zajistí očkování prioritních skupin obyvatelstva, tedy věkové skupiny 65 +, lidí s rizikovými onemocněními a osob zajišťujících kritickou infrastrukturu státu a fáze II (červenec 2021–2022) zajistí očkování dalších širokých skupin obyvatelstva.  


Manuál: 

Tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva 


1. Fáze (leden až únor 2021)

Probíhá v očkovacích místech (OČM) 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:

zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např.epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb. U těchto skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS)lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS.


2. Fáze (únor až červen 2021)

Probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů.

OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA: 

osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními,hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do předchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda,pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst) - nutná registrace v Centrálním rezervačním systému.


3. Fáze (červen 2021 až 2022)

Probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST k registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službách eGovernmentu (NIA a Portál občana)


Jak se registrovat na očkování?

Vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn) zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky).


Jak to na očkování probíhá?

Při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního informačního systému) prokázání identity – OP, pas, ŘP přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému) kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem provedení očkování zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód) 15 minut v čekárně po očkování.
Inserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top