Skoč na obsahSkoč na navigaci
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Výstavba okružní křižovatky v Lobečku - popis jednotlivých stavebních etap

June 26, 11:52 Ostatní

Dne 10. června 2024 byla zahájena realizace kruhového objezdu v Lobečku a s ním spojená výstavba parkovacích míst na Předmostí.  


1. ETAPA zahrnovala zejména přípravu staveniště a částečné uzavírky chodníků a stezek pro cyklisty. Další etapy posléze přinesou širší omezení zejména pro řidiče Základní informace o projektu zde: Začala výstavba okružní křižovatky v Lobečku  

Níže si můžete prohlédnout plán jednotlivých etap, jež se budou termínově prolínat (viz níže).


2. ETAPA (od 01.07. do 21.07. 2024)


Tato etapa se týká uzavření chodníku v ulici Mostní (viz nákres), a to v obou směrech. 


 

3. ETAPA (od 08.07. do 18.08. 2024)


V této etapě dojde poprvé k dopravnímu omezení v ulici Mostní. Ve směru od Masarykova mostu bude doprava zúžena do levého jízdního pruhu. 

Doprava ul. Mostní ve směru z Lobečku na most, bude vedena průjezdným jízdním pruhem na most T.G.M.

Doprava z mostu T.G.M bude svedena ul. Předmostí do ul. Třebízského.
4. ETAPA (od 05.08. - 08.09. 2024)


V rámci čtvrté etapy dojde k uzavření ulic třída Legií a Třebízského (viz nákres). Objízdná trasa: pro ulici třída Legií - po místních komunikacích ul. Masarykova a Revoluční - obousměrně, pro ulici Třebízského - po silnici III/00811 ulice  V Pískovně.


Ulice Mostní bude průjezdná oběma směry.
5. ETAPA (od 09.09. do 29.09. 2024)


Doprava bude v prostranství křižovatky řízena semafory. Uzavřena bude ulice Třebízského, následně také ulice třída Legií (pozn. situace se obrátí - viz nákresy).

Objízdná trasa etapy 5.1. pro ulici Třebízského - po silnici III/00811 ulice v Pískovně

Objízdná trasa 5.2. pro ulici třída Legií: po místních komunikacích ul. Masarykova a Revoluční (obousměrně). 


6. ETAPA (od 30.09. do 13.10. 2024)


Šestá etapa se bude vyznačovat uzavřením ulic třída Legií a Třebízského. Doprava v ulici Mostní bude řízena prostřednictvím semaforů v obou směrech.

Objízdná trasa etapy 6.1. - pro ulici třída Legií - po místních komunikacích ul. Masarykova a Revoluční (obousměrně), pro ulici Třebízského - po silnici III/00811 ulice V Pískovně.

Objízdná trasa etapy 6.2. - pro ulici třída Legií - po místních komunikacích ul. Masarykova a revoluční (obousměrně), pro ulici Třebízského - po silnici III/00811 ulice v Pískovně. 


7. ETAPA (od 14.10. do 24.10. 2024)


Mostní ulice bude už zcela průjezdná. Řidiči nebudou moci využívat pouze odbočovacího pruhu v ulici Předmostí. V určitých místech nového prostranství bude stále platit omezení pro chodce a cyklisty. 


Pro další období jsou naplánovány dokončovací práce, které už nebudou znamenat žádné dopravní omezení pro řidiče. Konec této investiční akce byl stanoven na 10.12. 2024. 
Inserted by: Aleš Levý

Where to next on the city's website?

To the top