Skoč na obsahSkoč na navigaci
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Voličské průkazy

April 22, 13:54 Odbor správní

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou vydá voličský průkaz voliči, který je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (má trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou) a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 


Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. 


Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to: 

podáním doručeným nejpozději do 31. května 2024 do 16.00 hodin Městskému úřadu v Kralupech nad Vltavou, toto podání musí být 


v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo 

v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče 


Dále si volič může zažádat o voličský průkaz 

osobně na Městském úřadu v Kalupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, odbor správní, 2. patro, č. dveří 205, a to nejpozději do 5 . června 2024 do 16.00 hodin (je nutné předložit doklad totožnosti). 


Voličský průkaz městský úřad vydá NEJDŘÍVE dne 23. května 2024


- předáním osobně voliči 

- předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (plná moc se týká pouze PŘEVZETÍ voličského průkazu, nikoliv žádosti o voličský průkaz) 

- nebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu.                                                                                         


Dagmar Volfová       

vedoucí správního odboru


Inserted by: Aleš Levý

Where to next on the city's website?

To the top