Skoč na obsahSkoč na navigaci
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Zrušení mobilních svozů na území města

April 18, 13:25 Ostatní

 V roce 2024 došlo ke zrušení mobilních svozů na území města Kralupy na Vltavou. Jednalo se o pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a bioodpadu, který byl prováděn v týdenních intervalech od měsíce března do listopadu na přesně specifikovaných místech a časech ve městě, každým rokem. Původně vznikla tato služba za účelem svozu nebezpečného odpadu od občanů města. Následně došlo vlivem změny legislativy k transformaci této služby na svoz objemného odpadu a bioodpadu. Nutno dodat, že tato služba není zákonem požadována. Vzhledem k vývoji, ke kterému došlo ve společnosti v posledních letech (převážně se jedná o možnost zajistit si odvoz odpadu vlastními dopravními prostředky), byla tato služba ze strany občanů rok od roku méně využívána. 


Provoz svozu malého množství (viz tabulka níže) již nebyl ekonomicky výhodný. Dalším negativem, bylo, že stanoviště separovaného odpadu se stávala často místem, kde docházelo k anonymnímu odkládání odpadů před termínem svozu. Tato místa a takto vznikající černé skládky pak byly navíc využívány a zakládány i některými podnikateli a občany okolních obcí.

 

Pro tyto účely slouží v dostatečné míře sběrový dvůr, který je k dispozici 365 dní v roce. Dále je možné si u technických služeb objednat separé odvoz odpadů od malých objemů (například vozidlem multicar) od 200 Kč po velké objemy (například velkoobjemový kontejner až 24 m3).


Ing. Luboš Němec, ředitel TSM  Kralupy nad Vltavou
Inserted by: Aleš Levý

Where to next on the city's website?

To the top