Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Wednesday 17. April 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Thursday 18. April 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Svozový plán bioodpadů pro rok 2024

8. March, 11:48 Ostatní

Město Kralupy nad Vltavou nabízí i v letošním roce možnost sběru bioodpadů do speciálních nádob (biopopelnic). V současné době této služby využívá již 1 052 domácností, které své vytříděné bioodpady ukládají do hnědých biopopelnic. Tímto způsobem sběru se v loňském roce vytřídilo téměř 382 tun biologicky rozložitelného odpadu, který byl následně uložen na kompostárnu.


V letošním roce připravilo město pro své občany dvě novinky ve sběru bioodpadů. Ta první se týká rozšíření svozu bioodpadů na celoroční svoz, dle níže uvedeného harmonogramu a tou druhou novinkou je, že na vybraných stanovištích separovaného sběru - v sídlištní zástavbě, budou umístěny na veřejných prostranstvích bionádoby o objemu 770 litrů, které budou sloužit primárně pro sběr bioodpadů od občanů, kteří bydlí v panelových nebo bytových domech. Jedná se o pilotní projekt, který prověří, zda je možno biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu sbírat také na veřejných místech a zda takto vytříděný bioodpad bude moci být využit na kompostárně. Do těchto nádob by měly být ukládány pouze bioodpady (rostlinného původu) z domácností, a to volně ložené, tzn. bez obalů a plastových sáčků, a to i těch, na kterých je uvedeno, že jsou kompostovatelné, ani o takové nemají kompostárny zájem a jsou považovány za znečištění bioodpadu. 


Občanům, kteří se do sběru bioodpadu zapojili již v předchozích letech, budou biopopelnice vyváženy automaticky. Není nutno se do systému svozu bioodpadu každoročně nahlašovat. Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, kde dostanou veškeré informace o této službě. Kontaktní osobou je paní Helena Traxlová (tel.: 315 739 944, 2. patro – číslo dveří 216). Bez registrace místa svozu na MěÚ nebude nádoba vyvážena. Každý nový zájemce si musí na vlastní náklady pořídit speciální biopopelnici, která je určena právě pro svoz biologicky rozložitelného odpadu. Jiné nádoby, než speciální bionádoby, nebudou akceptovány. 


Svozový plán bioodpadů stanovený na rok 2024

NOVĚ SVOZY PO CELÝ ROK! 

PŘESNÝ ROZPIS SVOZU BIOODPADU NA ROK 2024


Od 1. dubna do 30. listopadu 2024 svozy 1x za 14 dnů následovně: 

Lichý týden ve středu Lobeček (pravý břeh řeky Vltavy). 

Sudý týden ve středu Kralupy n. Vlt., Minice, Mikovice, Zeměchy, Lobeč, Nový Dvůr (levý břeh řeky Vltavy).


Prosinec 2024 svoz 1x za měsíc: 

04.12. 2024 Lobeček (pravý břeh řeky Vltavy); 

11.12. 2024 Kralupy n. Vlt., Minice, Mikovice, Zeměchy, Lobeč, Nový Dvůr(levý břeh řeky Vltavy). 

Svoz proběhne pouze za příznivých povětrnostních podmínek (teploty nad bodem mrazu)!


Jaké základní parametry má mít biopopelnice, pokud si ji budete pořizovat sami?

Objem nádoby – 140 nebo 240 litrů, barva – hnědá, větrací otvory v těle nádoby, mřížka situovaná ve dně nádoby, která vylepšuje proces odpařování vody. Svozová společnost FCC Regios, a. s. nabízí možnost prodeje těchto speciálních bionádob do osobního vlastnictví s tím, že nádobu zájemci zaveze až do místa jeho bydliště. Pro rok 2024 byly stanoveny tyto ceny:


140 litrů - 1 198 Kč včetně DPH, 

240 litrů - 1 682 Kč včetně DPH. 


Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu bude stejně jako v předcházejících letech hradit za své občany město Kralupy nad Vltavou.


Umístění nádob (770 litrů) na veřejném prostranství: 

- U Cukrovaru - 2x (Kralupy n. Vlt. - první a druhé stanoviště); 

- V Zátiší - 2x (Kralupy n. Vlt.); 

- Gen. Klapálka - 1x (Kralupy n. Vlt.); 

- Jeronýmovo náměstí - 1x (Lobeč - nahoře na sídl.); 

- Hakenova ul. - 1x (Lobeček); 

- Dr. E. Beneše - 1x (Lobeček).


Helena Traxlová, odbor životního prostředíInserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top