Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Wednesday 17. April 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Thursday 18. April 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Vyjádření představenstva VKM ke zvýšení cen vodného stočného od 01.01. 2024

16. February, 12:08 Ostatní

Přinášíme vyjádření představenstva Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM), které se dne 25. ledna 2024 zabývalo Memorandem obcí, jež se kriticky vyjádřily ke zvýšení cen vodného stočného od 01.01. 2024 o 25% oproti cenám z roku 2023.


VKM byly zřízeny za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, a to zejména pro zabezpečení obyvatel kvalitní pitnou vodou a účinné vyčištění odpadních vod v regionu bývalého státního podniku Středočeské vodovody a kanalizace.


Jedním z cílů společnosti je udržení sociálně únosné ceny vodného a stočného a tento cíl musí být dosahován v souladu s dalšími hlavními cíli, kterými jsou společensky odpovědný přístup k vlastní činnosti, dlouhodobá ochrana zdrojů pitné vody, ochrana životního prostředí a zajištění obnovy našeho majetku. Tyto úkoly/cíle musí být dosahovány současně a nelze nadřazovat jeden nad druhý.


Naše společnost je povinna dle Zákona o vodovodech a kanalizacích zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování a vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu. A právě proto jsme pro rok 2024 stanovili cenu vodného a stočného tak, abychom byli schopni vytvořit dostatek prostředků zejména pro obnovu a opravy naší infrastruktury. Zejména naše vodárenská soustava KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) se totiž dostává do období, kdy od její výstavby uplynulo již téměř 60 let a náklady na její obnovu a opravy dramaticky narůstají.


Proto jsme byli nuceni navýšit prostředky na investice do obnovy o 113 milionů korun a opravy majetku o další desítky milionů. Ostatní náklady společnosti a náklady na správu, údržbu a provozování našich vodovodů a kanalizací rostou meziročně o 7 %, což je relativně výrazně pod téměř 11 % inflací.


Toto Memorandum jsme vzali zcela vážně a opětovně jsme posoudili nutnost výše stanovených cen vodného a stočného pro rok 2024. Konstatujeme, že neučiněním tohoto zodpovědně zváženého kroku bychom v dlouhodobém horizontu ohrozili stabilitu a kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou a likvidaci vod odpadních. Současně bychom způsobili, že by ceny v budoucnu již opravdu přerostly sociální únosnost, jelikož degradaci naší soustavy z důvodu jejího stárnutí zastavit nelze, a tudíž bychom o prostředky neinvestované v letošním roce museli výrazněji navýšit cenu v letech následujících.


Jsme si vědomi, že aktuální zvýšení cen je výrazné, ale díky tomu již počínaje rokem 2024 budeme schopni investovat více prostředků do obnovy naší páteřní infrastruktury. Cena stanovená pro rok 2024 se podle akcionářské dohody udrží minimálně i v letech 2025 a 2026.


Reportáž TV NOVA k příslušnému tématu:  https://tn.nova.cz/videa/4950-zive-vstupy-a-rozhovory/400572-voda-ma-v-nekolika-obcich-prudce-zdrazit-starostove-s-krokem-vodarny-nesouhlasi


Inserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top