Skoč na obsahSkoč na navigaci
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Setkání starostů ORP Kralupy nad Vltavou

November 8, 2023, 12:19 Ostatní
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Ve středu 8. listopadu se na kralupském městském úřadě uskutečnilo setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou. Předmětem jednání bylo tradiční představení novinek týkajících se jednotlivých odborů MěÚ a příspěvkových organizací města.


Nejpalčivějším bodem podzimního setkání se stalo školství. Představitelé města v rámci tohoto bloku představili investiční záměr nové základní školy, která vznikne přestavbou bývalé SOŠ a SOU. Odhadované náklady na renovaci objektu činí 600 mil. korun (včetně DPH), přičemž téměř polovinu částky by mohly pokryt dotace. Vedení města následně zajímaly stávající potřeby jednotlivých obcí, neboť už v předchozích měsících mnoho starostů vyjádřilo projektu podporu. Nová škola by měla pojmout minimálně 540 dětí a zároveň plnit funkci spádovosti pro sousední obce. V průběhu dopoledne také došlo na ukázku vizualizací a konkretizaci jednotlivých částí školy. 


Více informací na příslušných odkazech: 

PROJEKT PŘESTAVBY ODBORNÉHO UČILIŠTĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

PŘEDSTAVENÍ STUDIE NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Dalším bodem programu byla problematika týkající se zajištění dostupnosti pečovatelské služby v obcích ORP Kralupy nad Vltavou. Ředitelka Petra Urbanová představila všem přítomným podmínky, za kterých mohou občané konkrétních obcí službu využívat a v neposlední řadě představila formy pomoci, jež spadají do portfolia terénních sociálních služeb. 
 Starosta Libor Lesák v následné diskuzi upozornil na již probíhající přestavbu bývalé budovy pivovaru na městské kulturní centrum. Ta by měla posléze přinést rozšíření kapacit pro jednotlivé příspěvkové organizace, jež se v několika posledních letech potýkají s nedostatkem míst pro své vzdělávání (DDM, ZUŠ). Místostarosta Vojtěch Pohl posléze ve stejném duchu upozornil na přetíženost kralupských sportovišť a nutnost výstavby nové sportovní haly. Projekt, jenž byl dlouhodobě plánován, nabídne komfortní prostředí pro většinu sportovních oddílů, které mají v plánu reprezentaci města ve vyšších soutěžích, případně už nyní usilují o rozšíření svých členských základen. 


Odkazy:

PŘESTAVBA BUDOVY PIVOVARU NA MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

PROJEKT NOVÉ SPORTOVNÍ HALY


V samotném závěru jednání došlo na rámcové představení investiční akce, s jejímž uskutečněním je počítáno na jaro 2024. Projekt se týká výstavby kruhového objezdu v Lobečku, na rozhraní ulic Mostní, tř. Legií a Třebízského. Financování výstavby je rozděleno mezi Středočeský kraj a město Kralupy nad Vltavou. 

Další setkání starostů kralupského ORP je plánováno na jaro 2024.


Kralupy nad Vltavou jsou obcí s rozšířenou působností a ve svém správním obvodu mají 17 obcí, a to: Dolany, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nelahozeves, Nová Ves, Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, Zlončice a Zlosyň.
Inserted by: Aleš Levý

Where to next on the city's website?

To the top