Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 2. December 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 4. December 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava pod vodním dílem (VD) Vrané nad Vltavou

14. March, 10:16 Ostatní
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje bude dne 14. března 2023 provedena aplikace stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava pod VD Vrané nad Vltavou za účelem provedení testovacího (stopovacího) pokusu, který upřesní rychlost postupu havarijního znečištění ve vodním toku. 


Výsledky pokusu budou následně využity pro kalibraci modelu šíření znečištění a v případě vzniku havarijního znečištění vody ve významném vodním toku Vltava využity pro včasnou informovanost subjektů nacházejících se směrem po toku a pro přijmutí opatření k nápravě vedoucí k omezení či úplné eliminaci škod.Sulforhodamin G je látka, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence a je toxikologicky zcela nezávadná. Lze ji dobře detekovat pomocí optoelektronických sond nebo laboratorní analýzou a je velmi vhodná pro stopovací pokusy na dlouhých úsecích vodních toků. 


V roce 2012 byly na významném vodním toku Vltava s úspěchem provedeny 2 stopovací pokusy s touto látkou za nízkého a středního průtoku. Nyní se předpokládá průtok v profilu Praha Malá Chuchle ve výši cca 300 m3/s. Stopovací látka způsobí v místě aplikace změnu barvy vody na oranžovou, ale toto zbarvení není po několika kilometrech již pouhým okem viditelné. 


Kontakt po dobu provádění pokusu: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik; tel: 724 067719, email: dispecink@pvl.czTK


Inserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top