Skoč na obsahSkoč na navigaci

Opening hours

Dnes: Friday 19. srpna 2022
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 22. srpna 2022
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Nabídka pronájmu prostor bufetu

15. června, 14:39 Ostatní

Nabídka pronájmu prostor bufetu

Město Kralupy nad Vltavou oznamuje záměr města pronajmout nebytové prostory v objektu MěÚ Kralupy nad Vltavou, obálkovou metodou. V tomto případě se jedná o bufet v prvním nadzemním podlaží budovy se samostatným vchodem. 


Specifikace  nebytových prostor:

V prvním nadzemním podlaží budovy se samostatným vchodem

-        Bufet                                                    33,62 m2

-        Bufet - zázemí                                    4,2 m2 

-        Sociální zázemí                                  3,54 m2       

-        Terasa o rozměru 8 x 15 m                 120,0 m2   


Bufet je vybaven 4 stoly a 16 židlemi (mohou být použity pouze ve vnitřních prostorách bufetu). 

V případě zájmu lze také pronajmout skladovací prostor v suterénu budovy o velikosti 18,0 m2.


Účel pronájmu: zřízení provozovny občerstvení  pro zaměstnance a návštěvníky MěÚ

 

Podmínky nájmu:


 • nájem na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, nájemní smlouva bude uzavřena od 01.08.2022

 • nájemce provede veškeré úpravy nebytových prostor včetně vybavení zařizovacími předměty potřebnými k provozu občerstvení na vlastní náklady tak, aby provoz byl zahájen nejpozději od 01.09.2022

 • minimální otvírací doba občerstvení bude ve dnech pondělí a středa od 8.00 h do 17.00 h

                                                                                   čtvrtek               od 8.00 h do 15.00 h

                                                                                   úterý a pátek     od 8.00 h do  12.00 h 

 • nájemce bude zajišťovat  zákonné revize vlastního vybavení na své náklady
 • nájemce bude zajišťovat obvyklou údržbu předmětu pronájmu na své náklady
 • nájemce bude hradit pronajímateli spotřebu energií (el. energie, vodné, stočné)  nad rámec nájmu (měsíční zálohy ve výši 4.000 Kč, 1 x ročně vyúčtování bez nároku na odpočet DPH)

 

Žádost musí obsahovat:


 • údaje o žadateli (sídlo, IČ,  telefonické spojení na žadatele)
 • originál výpisu ze živnostenského rejstříku, u obchodní společnosti výpisu z obchodního rejstříku, o oprávněnosti provádět nabízené služby, který nebude starší 15-ti dnů
 • popis podnikatelského záměru – využití jednotlivých prostor, nabízené služby a sortiment potravinářského zboží
 • nabídku ročního nájmu v Kč včetně 21 %  DPH (minimální roční nájemné není stanoveno)
 • potvrzení ekonomického odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou o bezdlužnosti žadatele vůči městu Kralupy nad Vltavou

 

Žádost musí být podána v zalepené obálce  označena nápisem:

„Provozovna s občerstvením MěÚ – NEOTVÍRAT“ a s adresou odesílatele.

 

Žádosti lze poslat poštou na adresu:    

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám.1

278 01 Kralupy nad Vltavou

 

nebo doručit osobně do podatelny MěÚ Kralupy nad Vltavou v přízemí budovy MěÚ, Palacké nám. 1, Kralupy nad Vltavou  nejpozději do 13.07.2022 do 12,00 hodin. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Nabídky nelze doručit prostřednictvím datové schránky, nabídka doručena tímto způsobem nebude    do výběrového řízení zahrnuta.

 

Kritérium pro výběr nájemce bude podnikatelský záměr a výše nájmu.

 

Obálky se žádostmi budou  otevřeny komisí jmenovanou radou města dne 13.07.2022 a budou, v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., předloženy radě města k výběru a schválení nájemce.

 

Prohlídka prostor pro zájemce bude možná po telefonické domluvě s pronajímatelem.

 

Bližší informace o podmínkách nájmu budou zájemcům poskytnuty na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru realizace investic a správy majetku.

 

Kontaktní osoba: Libuše Literová,  tel.  315 739 816, libuse.literova@mestokralupy.cz

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze nebo zrušit výběrové řízení v kterémkoliv stadiu.                

                   


Inserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top