Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Thursday 13. května 2021
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští den: Friday 14. května 2021
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 12:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Všichni senioři se mohou ode dneška sečíst elektronicky. I ti se starými typy občanských průkazů

9. dubna, 07:26 Ostatní

Všichni senioři se mohou ode dneška sečíst elektronicky. I ti se starými typy občanských průkazů

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Český statistický úřad rozšířil elektronickou identifikaci také o nejstarší typy dokladů. Ministerstvo včera předalo statistikům data a držitelé více než dvacet let starých občanských průkazů mohou ode dneška založit svůj vlastní elektronický formulář i na tento typ dokladu. V České republice se to týká zhruba 15 000 obyvatel starších 85 let.


„Pro ověření respondenta v online sčítání je nyní možné využít i platné české, resp. československé občanské průkazy, které nemají elektronicky čitelné údaje. Jedná se zejména o staré občanské průkazy v podobě tzv. knížek. Při přihlašování ale uvádějte pouze jejich samotné číslo, nikoliv označení série,“ vysvětluje Robert Šanda, věcný gestor Sčítání 2021. Například je-li průkaz označen: čís. 457683, série BA-51, uveďte pouze 457683.Začíná-li číslo vašeho průkazu nulami, uveďte jej včetně těchto nul (například 000386). Do online formuláře se s tímto typem dokladu dostanou i blízcí osob se starými občanskými průkazy, kteří by například své rodiče chtěli sečíst, ale nebydlí s nimi ve společné domácnosti. ČSÚ do systému zahrnul všechna data, která od Ministerstva vnitra převzal. 


„Při registraci do online formuláře se ověřuje identita respondentů v Registru obyvatel, který však neobsahuje čísla nejstarších typů občanských průkazů. S Ministerstvem vnitra se nám nakonec podařilo shodnout se na argumentaci potřebné k získání těchto údajů a urgentně jsme zažádali o legislativní změnu. Na základě doplněných údajů jsme tak nyní schopni sčítání online umožnit ještě širšímu okruhu osob, což je v aktuální epidemické situaci jednoznačným přínosem,“ říká věcný gestor Robert Šanda. Sečíst se online pomocí elektronického sčítacího formuláře nebo aplikace „Sčítání21“ v Google Play i App Store bude možné do 11. května. 


Od 17. dubna do 11. května se všichni, kdo se nemohou nebo nechtějí zúčastnit online sčítání, budou moci sečíst pomocí listinného formuláře. I s jeho vyplněním a odesláním jim může pomoci někdo z blízkých. Listinné sčítací formuláře budou roznášet sčítací komisaři a bude možné si je vyzvednout i na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách ČSÚ. 


Kontakt:Jolana Voldánovátisková mluvčí Sčítání 2021+420 704 659 357jolana.voldanova@scitani.cz


Inserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top