Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Saturday 17. dubna 2021
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 19. dubna 2021
Městský úřad:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Sběr bioodpadů přímo z domácností

4. března, 12:35 Odbor životního prostředí

Sběr bioodpadů přímo z domácností

Město Kralupy nad Vltavou nabízí i v letošním roce možnost sběru bioodpadů do speciálních bionádob.


V současné době této služby využívá téměř 850 domácností, které své vytříděné bioodpady ukládají do biopopelnice, kterou mají odkoupenu nebo v pronájmu od svozové společnosti. Každoročně se tímto způsobem vytřídí přes 300 tun biologicky rozložitelného odpadu, který je následně uložen na kompostárnu. I v letošním roce bude město tuto službu pro své občany zajišťovat. Svoz bude probíhat vždy ve středu 1x za 14 dnů. Datum prvního svozu připadá v tomto roce na středu 7. dubna 2021poslední svoz proběhne mimořádně ještě ve středu 1. prosince 2021.


Občanům, kteří se do sběru bioodpadu zapojili již v předchozích letech, budou sběrné nádoby vyváženy automaticky. Není nutno se do systému svozu bioodpadu každoročně nahlašovat.


Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ Kralupy n. Vlt., odboru životního prostředí, kde dostanou veškeré informace o této službě. Kontaktní osobou je paní Helena Traxlová (tel. 315 739 944, 2. patro – číslo dveří 216). Cena za roční pronájem biopopelnice o objemu 240 litrů je 293 Kč za rok a u 140 litrové nádoby je cena stanovena na 184 Kč za rok včetně DPH. Zájemci si také mohou speciální bionádobu odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele služby, jímž je společnost FCC Regios, a.s. 


Cena při odkupu biopopelnice do osobního vlastnictví:

140 litrů - 1 113 Kč včetně DPH 

240 litrů - 1 513 Kč včetně DPH 


Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu bude stejně jako v předcházejících letech hradit město Kralupy n. Vlt. 


A jaké biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu je možno do bionádob ukládat? 

  • listí, tráva, plevel, seno 
  • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, stará zemina z květináčů apod.
  • spadlé ovoce zbytky zeleniny a ovoce (včetně citrusových plodů) 
  • kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané,pořezané), piliny, hobliny, kůra 
  • čaj, káva 
  • skořápky ořechů 
  • exkrementy drobných domácích zvířat 
  • neznečištěný kuchyňský odpad rostlinného původu 


Co v žádném případě do bionádoby nepatří? 

 maso, kosti 

 oleje a tuky 

 tekuté a mastné potraviny 

 obaly od potravin uhynulá zvířata 

 anorganický kočkolit


Helena Traxlová, odbor životního prostředí


Inserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top