Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Tuesday 24. listopadu 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Wednesday 25. listopadu 2020
Městský úřad:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Přehled aktuálních vládních opatření na podporu podnikání

19. října, 11:51 Odbor obecní živnostenský úřad

Přehled aktuálních vládních opatření na podporu podnikání

Přehled dotačních programů a dalších opatření pro podporu podnikatelů a zaměstnavatelů v odvětvích, která jsou nejvíce postižena vládními restrikcemi přijatými kvůli sílící epidemii koronaviru.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ošetřovné pro OSVČ

 

Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO (odkaz není ke dni zveřejnění této informace k dispozici). Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. Program je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován prostřednictvím výzev. Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je na něj v první etapě vyčleněno 200 milionů Kč.

Informace na: 

tel. 1212 linka 1

covid_podnikatele@mpo.cz

web dosud nezveřejněn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID – Nájemné II

 

Výzvu 2 MPO zveřejnilo 16. října 2020. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO. Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 800.000. Výchozí alokace prostředků pro Výzvu 2 činí 1,2 mld. Kč. Od termínu 21. října 2020, 9:00 hodin bude možné žádosti podávat, upravovat i hodnotit. Uvolňování prostředků schválených žádostí však bude možné až po udělení notifikace Výzvě 2 Evropskou komisí. Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná. Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu www.eIdentita.cz

Informace na:

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#kd-najemne ,

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ ,

 

covidnajemne@mpo.cz, tel: 1212 linka 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.)

 

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

 

Poskytnutí záruk:

-              až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců

-              až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců

-              maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč

-              doba ručení max. 3 roky.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

 

Informace na:

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/ , tel: 1212 linka 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID Kultura II

 

Cílem je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

 

2. výzva byla zveřejněna 15. 10. 2020. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO prostřednictvím odkazu na systém, který bude zveřejněn na https://www.mpo.cz/kultura . Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu www.eidentita.cz . Celková alokace programu činní 750 milionů Kč.

Na dotaci není právní nárok.

 

Informace na:

https://www.mpo.cz/kultura

kultura@mpo.cz , tel: 1212 linka 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID Sport II

 

Podpora podnikatelů ve sportu, konkrétně sportovních soutěží a sportovních klubů, které negativně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní související mimořádná opatření. Vyřizovat žádosti bude Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

 

Program COVID - Sport 2 se zaměří na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. MPO a NSA nyní připravují podrobné podmínky pro vyhlášení programu a spuštění příjmu žádostí o podporu.

 

Informace na: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Antivirus A

 

Prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavřené firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd.

 

Informace na:

https://www.mpsv.cz/antivirus ,

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/#antivirus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velký daňový liberační balíček 

 

Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

 

Informace na:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676 ,

https://www.businessinfo.cz/clanky/podnikatele-zasazeni-covidem-budou-mit-opet-odlozene-dane/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID Bus

 

Podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu. Žadateli jsou podnikatelé v nepravidelné (zájezdové) autobusové dopravě.

 

Informace na:

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Zajezdovi-dopravci-dostanou-podporu,-na-program-CO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zpracovala: Ing. Zdeňka Böhmová, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad, MěÚ Kralupy nad Vltavou

 

Inserted by: Zdeňka Böhmová

Kam dál na webu města?

To the top