Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Sunday 25. října 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští úřední den: Monday 26. října 2020
Městský úřad:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
08:00 - 16:30, výjezd do 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Opatření rady města v souvislosti s krizovou situací

25. března, 15:54 Ostatní

Opatření rady města v souvislosti s krizovou situací

Opatření rady města v souvislosti s krizovou situací:

Rada města schválila posunutí poplatkové povinnosti uhradit místní poplatek ze psů s předepsaným datem splatnosti v období od 1. 3. 2020 - do 30. 6. 2020 do 30. 10. 2020, a to bez vyměření sankce za pozdní úhradu.


Rada města schválila do doby ukončení „nouzového stavu“ bezplatné parkování ve všech zónách na území města, které jsou  určeny k placenému parkování prostřednictvím parkovacích hodin.


Rada města schválila poskytnutí finančního daru Nemocnici Slaný ve výši 50.000,- Kč na pořízení 2 ks monitorů na sledování zdravotních funkcí pacientů.


Rada města schválila poskytnutí finančního daru Záchranné službě Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou, z.s., ve výši 200.000,- Kč, a to na pokrytí provozních a investičních nákladů při zajišťování zdravotních služeb na území města.


Rada města zrušila účinnost usnesení RM č. 20/5/5/2, ze dne 9. 3. 2020, o zvýšení nájemného v bytech v majetku města, v souvislosti se současnou závažnou situací výskytu koronaviru a jejími očekávanými ekonomickými dopady na občany s tím, že o předmětné záležitosti bude nově rozhodnuto ve II. pololetí. 


Rada města vzala na vědomí informaci místostarosty Libora Lesáka o možných dopadech současné závažné situace výskytu koronaviru na pokles příjmů příspěvkových organizací města a vznik jejich provozní ztráty a na plnění příjmové části rozpočtu města na r. 2020.


Inserted by: Aleš Levý

Kam dál na webu města?

To the top