Skoč na obsahSkoč na navigaci
Další stránky:
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Pátek 31. května 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Pondělí 3. června 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Technické služby

tsm

Technické služby města Kralupy nad Vltavou (TSM) jsou příspěvkovou organizací města. Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi.

adresa: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 420 315 726 589

e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz

IČ: 0066460

Facebook


Technické služby města mají vlastní internetové stránky: www.tskralupy.cz


V sídle TSM naleznete i sběrový dvůr, jehož aktuální otevírací doba je uvedena na tskralupy.cz.


Hlavní činnost organizace

Organizace je pověřena:

• výstavbou, rekonstrukcí, údržbou, opravami a čištěním místních komunikací,

• dopravním značením,

• budování, údržba a opravy veřejného osvětlení,

• odtah odstavených vraků vozidel,

• odtahová služba vozidel,

• provoz a údržba hřbitova,

• technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť),

• svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel

   Města Kralupy nad Vltavou,

• organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací a organizování veřejné služby, 

• organizování veřejné služby.


Výstavba, rekonstrukce, údržba, opravy a čištění místních komunikací

TSM Kralupy nad Vltavou zajišťují služby a práce související s plynulým bezpečným provozem chodců a automobilů na všech místních komunikacích i veřejných prostranstvích na území Města Kralupy nad Vltavou.

V zimním období pečují o sjízdnost a schůdnost místních komunikací všemi jim dostupnými prostředky. Ve městě můžete vidět jak ruční úklid, tak i techniku v podobě traktorů s pluhy. Dále překládá Radě města Kralupy nad Vltavou ke schválení Nařízení města o schůdnosti a sjízdnosti některým místních komunikací, které se kvůli jejich nízkému využití v zimním období neudržují. Nařízení města naleznete na webových stránkách města v sekci „Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

V letním období můžete vidět muže v oranžovém při blokovém čištění města, kropení vozovek, opravách výtluků, dlažeb atd.


Dopravní značení

TSM provádějí výstavbu a opravu svislého a vodorovného dopravního značení, osazují dopravní značky pevnými i přenosnými značkami, značí občasné uzavírky na komunikacích města. Dále provozují, udržují, kontrolují, revidují a opravují stávající světelné signalizační zařízení.


Budování, údržba a opravy veřejného osvětlení

TSM odstraňují zjištěné závady a poruchy VO, vyměňují nesvítící světelné zdroje a svítidla, udržují rozvaděče RVO, RVOO, RVOS. Dále zjišťují a odstraňují kabelové poruchy VO, opravují stožáry VO vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic a rozvaděčů VO. Opravují venkovní vedení. Mimo jiné a zajišťují vánoční výzdobu města.


Provoz a údržba hřbitova

Ve třech městských částech Města Kralupy nad Vltavou se nacházejí 3 pohřebiště (v Kralupech, Minicích a Zeměchách).

TSM pečují o důstojný vzhled jednotlivých hřbitovů.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo dne 12.5.2004 Řád veřejných pohřebišť, kde naleznete provozní dobu, rozsah poskytovaných služeb, povinnosti a činnosti správce pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa, tlecí doba atd.


Provozní doba pro všechny hřbitovy:

  • v období od 1. dubna do 30. září: od 7:00 do 19:00
  • v 1. října do 31. března: od 8:00 do 17:00


Technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť)

Město Kralupy nad Vltavou vydalo v roce 2004 Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech Města Kralupy nad Vltavou. Tato vyhláška vymezuje oblasti města, v nichž lze místní komunikace, nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.


Oblasti s placeným státním na místních komunikacích:

- Jiráskova ulice, Žižkova ulice, Palackého náměstí, parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy

České pošty, sp..


Doba užití místních komunikací za sjednanou cenu:

pondělí až pátek     7:00 – 18:00

sobota                   7:00 – 12:00


Výše ceny za parkovací lístek z parkovacího automatu:

1. hodina .............. 10,- Kč

Každá další hodina ... 30,- Kč


Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla ve vymezených oblastech města osvobozeny. 

Svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel Města Kralupy nad Vltavou.

Organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací.


Organizování veřejné služby

Technické služby města zajišťují veřejné služby pro obyvatele v hmotné nouzi nebo pro obyvatele déle než 6 měsíců bez pracovního poměru. Tato práce se vykonává na základě podepsané smlouvy obou stran.

Vykonávaná práce musí být obecně v zájmu dané obce. Jedná se především o udržování čistoty v ulicích a veřejném prostranství v obci či sezónní práce.


Doplňková činnost organizace

• Pronájem ploch v areálu TSM

• Dopravní služby pro obyvatele města a ostatní subjekty

• Oprava vozovek a chodníků na objednávku právnických a fyzických osob

• Poskytování technických služeb

• Nakládání s odpady

• Specializovaný maloobchod

Kam dál na webu města?

Nahoru