Skoč na obsahSkoč na navigaci
Další stránky:
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Středa 17. dubna 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Čtvrtek 18. dubna 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Obchvat města

II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8 (Obchvat města Kralupy nad Vltavou) II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 - D8 je název investiční akce, která zahrnuje vybudování komunikace II. třídy. Přeložka společně se samostatně připravovanou stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou zajistí propojení dálnic D7 a D8 a tím i další kapacitní propojení obou břehů Vltavy. Komunikace by měla také fungovat jako doprovodná v případě havárií či oprav Silničního okruhu kolem Prahy. Záměr propojení dálnic D7 a D8 je dlouhodobě připravován v rámci územních plánů obcí a Středočeského kraje jako součást koridoru pro Aglomerační okruh (D5 Rudná - Tuchoměřice - Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Brandýs nad Labem – Úvaly – Říčany – D1). Aglomerační okruh je nejvýraznější komunikací nadregionálního významu, jež by spojovala významná středočeská města mezi sebou a po úplném dobudování by měla výrazně ulehčit dopravě v hl. m. Praze. Jedná se o výstavbu liniové dopravní komunikace, silnice II. třídy, která bude v délce cca 13 km a dle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích veřejně prospěšnou stavbou. 


Záměr je rozdělen do třech etap (úseků): 

etapa I: D7 – Tursko 

etapa II: Tursko – Chvatěruby (obchvat Kralup nad Vltavou v délce cca 3,8 km) 

etapa III: Chvatěruby – D8

 V roce 2014 se sdružili obce, kolem nichž má přeložka vést, v dobrovolné uskupení Spolek 101 (číslo 101 je číslo stávající silnice), který se snaží právě o přeložku této silnice mimo centra obcí podél celé trasy. Podpis ministra dopravy a starostů (členů Spolku) pod memorandem pak zavazuje jednotlivé signatáře k tomu, aby pomohli urychlit přípravné práce na projektu. 


V současné době probíhá stavební řízení v Kralupech nad Vltavou a v Černošicích. Pokud nedojde ke komplikacím v rámci řízení, dojde k vydání stavebního povolení během letošního roku (tj. 2020). Zároveň probíhá výkup pozemků, chybí ještě několik málo subjektů - například České Dráhy, SŽDC nebo Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou. Současně probíhá několik vyvlastnění. 


Realizace je plánována na cca 4 roky za 4,5 miliardy, které investorovi akce, Středočeskému kraji, přislíbilo Ministerstvo dopravy ČR.

Kam dál na webu města?

Nahoru