Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Čtvrtek 30. května 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Pátek 31. května 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Kapacita rezervačního systému na městském úřadu zdvojnásobena

2. července 2020, 08:33 Zprávy tajemníka MěÚ
Tato aktualita je již více než tři roky stará, nemusí obsahovat aktuální informace. » Otevřít nejnovější aktuality

Objednávací internetový systém pro návštěvníky MěÚ slouží od roku 2015. Od jeho spuštění napomohl velkému množství občanů k pohodlnějšímu vyřízení záležitostí bez čekání.


V průběhu minulých let došlo k postupnému zrušení tzv. místní příslušnosti pro žadatele u hlavních „okénkových agend“ – vydávání nových občanských, cestovních a řidičských průkazů a technických průkazů – převod vozidel. Tzn. že občané bez závislosti na adrese trvalého pobytu mohou uvedené záležitosti vyřizovat na kterémkoli „velkém“ MěÚ. Tato skutečnost výrazně zvýšila počty klientů na našem MěÚ, jedná se o občany z Velvarska, Kladenska, Slánska a obcí a měst z okolí Prahy (nejčastějším důvodem jsou menší fronty na našem MěÚ, než na jejich spádovém MěÚ). Toto bohužel negativně dopadlo na kralupské občany a občany sedmnácti okolních obcí, pro které jsme spádovým MěÚ.


Rezervační systém snižuje počty čekajících lidí 

V rámci řešení pandemické situace, kdy jsme se připravovali na znovuotevření budovy MěÚ, resp. na etapovité rozšiřování úředních hodin pro veřejnost, jsme množstevní kapacitu rezervačního systému zdvojnásobili. Cílem bylo za daných okolností, z bezpečnostně-zdravotních důvodů, snížit množství čekajících občanů a i zvýhodnit občany, kteří se ve prospěch svého vyřízení na situaci aktivně připraví. Doba se již před pandemií posunula a rezervační systém už není pouze „bonusovou možností“. Když půjdu na nějaký úřad k „okénkové čekací agendě“, je běžné se ve svém zájmu přes internet podívat, zda instituce nabízí rezervační systém, případně jak to tam „vypadá s délkou čekání“.


Systém zároveň nově umožňuje objednat se i 4 měsíce dopředu 

Po několika prvních dnech od znovuotevření MěÚ a po přijetí několika interních opatření jsme se rozhodli, že zdvojnásobení kapacity rezervačního systému ponecháme pro následující „běžné“ časy. Tzn. že na MěÚ se nyní může objednat na každý den dvojnásobné množství lidí. Při této příležitosti jsme rezervační systém zjednodušili a uživatelsky zpřátelštili. Zároveň systém občanům nově umožňuje objednat se až čtyři měsíce dopředu. Cílem je zvýhodnit občany, kteří si hlídají konec platnosti svých dokladů. Takto se mohou snadněji objednat na vyhovující termín. Např. hned na první místo ráno, a pak si nemusí brát dovolenou na celý den, když po vyřízení svých záležitostí stihnou včas přijet do práce, nebo si v rámci pracovních směn či jiných povinností a okolností díky tomu vše snadněji naplánují. Zkapacitnění rezervačního systému umožní stovkám lidí ročně časově spokojenější vyřízení věcí na našem MěÚ. Věříme, že tato změna přispěje i k celkovému snížení výskytu návalových front – pomoci by to tedy mělo všem návštěvníkům MěÚ. Rezervační systém nadále zůstává nastaven s ohledem na potřebu vyřízení klientů, kteří přijdou bez objednání, avšak objednání se vyplatí…


Prostřednictvím rezervačního systému se lze objednat na zvolený den a čas k vyřízení následujících agend:

- Občanské průkazy 

- Cestovní doklady

- Řidičské průkazy 

- Registr vozidel (převod vozidel, technické průkazy)

- Dovozy vozidel 

- Živnostenský registr 


Na závěr touto cestou veřejně děkuji všem kolegyním na MěÚ, které příkladně zvládají každodenní zátěžové situace v „první linii“ u „okénkových agend“. Tímto významně přispěly ke zvládnutí všech etap provozu MěÚ v pandemické situaci a svým přístupem umožnily pro občany zavedení zkapacitnění rezervačního systému.


Mgr. Kamil Hainc

tajemník MěÚ


Vložil(a): Aleš Levý

Kam dál na webu města?

Nahoru