Dnes je úterý 28. února 2017.Svátek má Lumír.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemProtikorupční linka 199SemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Policie

Tísňové linky

Policie ČR 158
Městská policie 156

Ve městě sídlí Obvodní oddělení Policie ČR a Město Kralupy nad Vltavou v roce 1992 zřídilo městskou policii. 

Více se dozvíte na další podstránkách. 


Rozdíly v oprávnění,povinnostech a obecné úpravy mezi obecní (městskou) policií a Policií ČR.

 

Obecní(městská) policie

PolicieČR

Strážníkobecní (městské) policie

PolicistaPolicie ČR

Zákonč. 553/1991 Sb. o obecní policii

Zákonč. 273/2008 Sb. o Policii ČR

Orgán obce

Jednotnýozbrojený bezpečnostní sbor

Pracovnípoměr, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměrupříslušníků bezpečnostních sborů

 

Působnostv dané obci (městě), která MP zřídila, popř. na základě veřejnoprávnísmlouvy i v jiných obcích

Působnostna celém území ČR

Nadřízenýorgán: starosta, člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce nebostrážník určený zastupitelstvem obce k plnění některých úkolů

Policie je podřízena ministerstvu. Policejní prezident odpovídáza činnost policie ministrovi.

Obecní policie chrání bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, a mimo jiné odhaluje přestupky a jinésprávní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek,předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkolyna úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti

Odhaluje přestupky, jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnostiobce

Odhaluje trestné činy, přestupky a jiné správní delikty

Vstupujedo bytu nebo jiných uzavřených prostor v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-livětší škoda na majetku

Vstupujedo bytu nebo jiných uzavřených prostor nebo na pozemek je-li důvodného podezření,že se na místě nachází zemřelý, pronásledování osoby,nebo má-li důvodné podezření, že se na tam nachází týranézvíře. Dále pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácenízávažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti

Vstoupit do živnostenských provozoven je oprávněn v prodejnínebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.

Vstoupit do živnostenských provozoven je oprávněn i po skončeníprodejní nebo provozní doby, provozovnu otevřít nebo jiným způsobem si do nízjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

Donucovacími prostředky jsou

a) hmaty, chvaty, údery a kopy,

b) slzotvorný, elektrický nebo jinýobdobně dočasně zneschopňující prostředek,

c) obušek a jiný úderný prostředek,

d) pouta,

e) úder služební zbraní,

f) hrozba namířenou služební zbraní,

g) varovný výstřel ze služební zbraně,

h) technický prostředek k zabráněníodjezdu vozidla.

 

Donucovacími prostředky jsou

a) hmaty,chvaty, údery a kopy,

b)slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,

c) obušeka jiný úderný prostředek,

d) vrhacíprostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu sdočasně zneschopňujícími účinky,

e) vrhacíprostředek, který nemá povahu zbraně podle § 56 odst. 5,

f)zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnémuzastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,

g)vytlačování vozidlem,

h)vytlačování štítem,

i)vytlačování koněm,

j)služební pes,

k) vodnístříkač,

l)zásahová výbuška,

m) úderstřelnou zbraní,

n) hrozbanamířenou střelnou zbraní,

o)varovný výstřel,

p) pouta,

q)prostředek k zamezení prostorové orientace.

 

------------------------------------------

Oprávnění vykázat osobu ze společného obydlí

Strážník usměrňuje silniční provoz

Policista řídí silniční provoz

Další stránky:

- Městská policie

- Policie ČR