Dne 26. 3. 2014 byl na základě iniciativy občanů města ve spojení s vedením města

slavnostně založen „Spolek pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech.“

 


Video ze slavnostního založení „Spolku“ 


Proč sochu Švejka v Kralupech

 

V roce 2014 si lidstvo připomnělo 100. výročí vypuknutí I. světové války, která dramaticky ovlivnila osudy milionů obyčejných lidí...  

 

Nejpřekládanější českou knihou je protiválečný humoristický román Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.“ Toto dílo je řazeno mezi TOP 20 dosavadních nejvýznačnějších knih světové literární tvorby.

 

Naše město Kralupy je v románu několikrát uvedeno - konkrétně 7x.

Nejznámější větou je Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup.“ Tato věta se objevuje i ve všem známém klasickém filmovém zpracování románu. Díky překladům do desítek cizích jazyků bylo tímto způsobem rozšířeno povědomí o našem městě do celého světa...!!! Překlady věty - ZDE

Literární postava „šikovatele Vaňka“ byla inspirována reálnou osobou - kralupským drogistou Janem Vaňkem (provozoval drogistický obchod na kralupském náměstí, v provozovně je dodnes drogerie). Hašek a kralupský Vaněk se seznámili v roce 1915, ve vojenském sběrném táboře.

U Švejkovy sochy by bylo, např. formou pamětní desky, upozorněno příslušným textem na spojení světoznámého Švejka a Kralup.

 

S humoristickou nadsázkou je možné „Proč“ završit výzvou pro Kralupáky, přátele našeho města a všechny příznivce dobrého vojáka Švejka z celé naší země: Vždyť i Humpolec má trvalou připomínku na svého nejslavnějšího přestěhovalce Hliníka - tak na co čekat J

Cílem záměru je podpořit kralupský patriotismus a přispět originálním prvkem k probíhající revitalizaci centra města. A zatraktivnit Kralupy pro návštěvníky našeho města.

 


Rada města Kralupy nad Vltavou dne 8. 4. 2014 vyhlásila veřejnou sbírku

pro získání finančních prostředků na realizaci akce

 

Instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech

 

č. účtu veřejné sbírky4444226666/0100

 

Zřizovatelem a správcem této veřejné sbírky a účtu je město Kralupy nad Vltavou,

výsledná socha Josefa Švejka bude ve vlastnictví a péči města.

 

Finanční příspěvek lze volně zaslat na výše uvedené č. účtu

(pokud souhlasíte se zveřejněním svého daru, prosíme uveďte na platebním příkazu v kolonce „textová zpráva pro příjemce“ následující text: „souhlasím  jméno  příjmení,  příp. název právnické osoby“)

nebo osobně předat na pokladně MěÚ, v neúředních hodinách do pokladny v Infocentru MěÚ.

Obě pracoviště jsou v přízemí budovy MěÚ, Palackého náměstí 1.

 

Pro dárce, kteří by chtěli přispět do sbírky formou uzavření darovací smlouvy, jejímž prostřednictvím si lze (u fyzických i právnických osob) snížit daňový základ ve smyslu zákona

č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, je určen následující telefonní kontakt na MěÚ Kralupy nad Vltavou - 315 739 856.

 

Sbírková pokladnička na menší bankovky je umístěna v Infocentru MěÚ (v přízemí budovy MěÚ, Palackého náměstí 1).

Od 3. 5. 2014 je sbírková pokladnička trvale umístěna i v Lipnici nad Sázavou – v ráji všech švejkologů - zde


Organizační zajištění realizace

 

pomocí Spolku pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech

 (neformální uskupení osob, bez právní subjektivity; organizační a propagační role)

zřizovatelem a správcem veřejné sbírky a účtu je město Kralupy nad Vltavou, výsledná socha bude ve vlastnictví a péči města

 

Vedení spolku:

čestní předsedové: Ing. Richard Hašek (předseda Mezinárodní společnosti Jaroslava Haška

                                a vnuk spisovatele)

                                Martin Hašek (pravnuk spisovatele)

předseda: Petr Holeček - starosta města

místopředsedové: Libor Lesák a Marek Czechmann - místostarostové města

výkonný místopředseda: Kamil Hainc (G4) kamil.hainc@mestokralupy.cz

členové vedení: Václav Gabriel (G4), Miroslav Sitař (G4), Jan Felix (G4), Dr. Jan Racek - ředitel městského muzea, Martin Odvody - ředitel kulturního domu

 

Členové spolku:

Členem spolku je každý kdo se za něj považuje !!“ - fandí záměru a jakkoli přispěje k realizaci.

 

Kontakty na vedení spolku:    svejk@mestokralupy.cz     315 739 856     


 Umístění sochy

 

Jako vhodný prostor pro umístění Švejkovy sochy je považováno místo u Palackého náměstí - na začátku „travnatého pásu“ na pěší zóně v Husově ulici, naproti budově spořitelny, před frekventovaným podchodem z náměstí do Sokolské ul. (pozemek je ve vlastnictví města).

Z tohoto místa je přímý pohled na obchod kralupského drogisty Jana Vaňka... Kolemjdoucí by mohli sahat na Švejkův nos „pro štěstí,“ tak jak je tomu často u obdobných míst ve světě. Socha by zde zároveň byla pod kontrolou městských kamer.


místo pro umístění sochy Josefa Švejka v Kralupech
pohled od budoucí Švejkovy lavičky na Vaňkovu drogerii na náměstí


 Podoba sochy

 

Švejk sedící na lavičce, s možností přisednutí pro 2-3 osoby, hladící na noze uvelebeného pejska (dle románu stájového pinče), oba by hleděli směrem na drogérii, na zemi u lavičky psí hovínko pro štěstí. Okolo upravený terén kostkovou dlažbou, aby lidé mohli kvůli společnému focení snadno přisednout.

Naším velkým přáním je, aby kralupský Švejk“ měl filmovou podobu a tvář skvělého

a nezapomenutelného Rudolfa Hrušínského. Související vyjádření Jana Hrušínského,

pro MF DNES ze dne 26. 11. 2014 - ZDE.


Skica sochy

hmotové ztvárnění podoby kralupské sedící sochy Josefa Švejka

autor kresby: Karel Zeman z Jeviněvse


Vedle lavičky by byla umístěna pamětní deska, s textem upozorňujícím na souvislost mezi literárním dílem „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ a naším městem.návrh textu pamětní desky umístěné u sochy


Financování a materiál

 

·  formou veřejné sbírky - podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Socha bude po jejím pořízení ve vlastnictví a péči města.

 

·   náklady - při vyhotovení z bronzu (4-5 mm vrstva), což je klasický, fyzicky nejtrvalejší a vzhledově nejvhodnější materiál, 550.000,- Kč (vč. DPH). Vždy je bez ohledu na materiál finančně nejnáročnější vytvoření výtvarně kvalitního modelu sochy o velikosti 1:1 pro zhotovení odlévací formy.


 

Projekt
"Čteme Švejka"

Slavnostní odhalení sochy
proběhlo
20. května 2017

Info o průběhu I. ročníku