Dnes je pondělí 17. prosince 2018.Svátek má Daniel.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Ochrana přírody

Člověk od nepaměti žije ve větší či menší rovnováze s přírodou. Ne jinak tomu je i v urbanizované krajině, ve které se naše město a území spadající do jeho působnosti nachází. Naší snahou je především udržet přírodu na blízku, aby přispívala ke kvalitě života občanů.
Například zeleň ve městě významně ovlivňuje zdraví a životní prostředí obyvatel. Parky, zahrady, stromy a další ozeleněné plochy mají bezpochyby nezaměnitelný ekologický a estetický význam. Zlepšují kvalitu ovzduší, poskytují stín v horkých dnech a jsou útočištěm mnoha živočichů.

Často však musíme hledat kompromisy mezi zájmy přírody a obyvatel města. Takové střety zájmů jsou nejvíce patrné na problematice stromů a jejich kácení ve městě. Jelikož je strom živý organismus, který během svého života roste a vyvíjí se, podléhá i on procesu stárnutí. To má své pozitivní avšak i negativní následky. Čím větší je strom, tím více osvěžuje vzduch, poskytuje větší stín a je na něj krásný pohled. Takový strom je ale ve městě vystaven mnoha negativním faktorům jako je například omezený prostor pro růst, narušení kořenového systému překrytím neprodyšným povrchem či opravami komunikací a v neposlední řadě i poškozování vandaly.

 

Strom ve špatném zdravotním stavu je napadán chorobami, celkově chřadne a stává se tak hrozbou. Denně kolem něj prochází stovky obyvatel, včetně dětí, projíždí automobily či se nacházejí v blízkosti nemovitostí, a pokud by zde hrozila jakákoliv újma na zdraví, životě či majetku občanů, nelze v takovém případě dlouho váhat. Abychom zamezili zhoršování zdravotního stavu stromů, jsou jejich koruny šetrně ořezávány, avšak v některých případech je nutné strom pokácet. Za pokácené stromy jsou vysazovány nové, aby nedocházelo k postupnému vymizení zeleně.


I stromy jsou ale chráněny zákonem, a tak nelze pokácet jakýkoliv strom bez povolení. K zásadní změně v povolování kácení došlo 15. července tohoto roku, kdy vešla v platnost vyhláška č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a jejich kácení. 

Je zde popsáno kdy, mimo jiné, se povolení ke kácení nevyžaduje:

• pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
• pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
• pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
• pro dřeviny rostoucí v zahradách. Zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Na zahradě si tedy může každý pokácet svůj strom bez povolení, avšak stále platí doporučené omezení kácení, kdy stromy by se měly kácet pouze v mimovegetačním období. Období kácení je důležité, protože na jaře a v létě v korunách stromů a v křovinách hnízdí ptáci a vyvádějí své mladé. Je proto dobré zvážit, zda by kácení nepočkalo na podzim či zimu.

Pokud je obvod či plocha dřevin větší a nevztahuje se na ně žádná jiná z výše uvedených podmínek, musí si majitel dřevin podat žádost o povolení k pokácení dřeviny či porostů dřevin a to na orgán ochrany přírody, na jejímž katastrálním území se dřevina nachází. 

Abyste se mohli dozvědět i něco konkrétního o místech, která jsou z hlediska přírody zajímavá, byly ve městě umístěny tabule naučných stezek. Jednu lze objevit na Hostibejku a druhá provází cestu Dvořákovy stezky od mostu T.G.M. až do Nelahozevsi.
Bohužel se však stále potýkáme s útoky vandalů, kteří tabule opakovaně ničí. Už jednou tak byla obnovena naprosto zdevastovaná naučná stezka podél Vltavy, kterou zde umístilo naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. Umístěno bylo méně tabulí a pouze na místech, která jsou více, dalo by se říci, pod dohledem. Řešila se také devastace jedné tabule na Hostibejku, která byla vyvrácena ze svých základů.
Vandalství je bohužel problém, který městské prostředí bude provázet stále a rozumnému člověku nad tím zůstává rozum stát.
K městu Kralupy nad Vltavou však nepatří pouze zeleň ve městě samotném, ale i příroda na tzv. území obce s rozšířenou působností. Zde se nacházejí další krásná místa, kde si lze přírodu vychutnat a která jsou zákonem chráněná. Jsou to například přírodní památka Minická skála, Netřebská slaniska či přírodní park Dolní Povltaví.
Na těchto chráněných územích však platí pro návštěvníky určitá pravidla, aby se zamezilo ničení či zániku předmětu ochrany. Nalézá se zde i několik památných stromů jako je například celá skupina dubů letních nazývaná „U pěti bratří“ či památné stromy ve Veltruském parku, který je zároveň chráněn v rámci soustavy NATURA 2000 jako chráněné území evropského významu.
Pokud máte zájem nejen o přírodu, ale i o opuštěná zvířata, funguje v Kralupech nad Vltavou útulek pro psy Lesan. Návštěvní hodiny jsou denně od 9 – 14 hod a pro vážné zájemce o adopci psa lze otevřít i individuálně v jiný čas po předchozí telefonické dohodě. Kontakt na útulek je: Monika Kolková: 775 105 275 - kolkova@seznam.cz. Internetové stránky si můžete prohlédnout na stránkách: útulek.
Nevíte-li si rady při nálezu zraněného či opuštěného živočicha, kontaktujte záchrannou stanici pro živočichy AVES, která se nachází v Čabárně, Kladno: aves, kontakt: 602 336 014, 723 468 462, 312 283 993 
Ing. Veronika Zemanová, ochrana přírody