Dnes je sobota 19. října 2019.Svátek má Michaela.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nahlížení do spisu


Nahlášení do spisu orgánu sociálně-právní ochrany dětí


§ 55,odst. 5, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě udělené plné moci

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části

Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Při stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní předpis

-  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registru, z knih, ze záznamů, z evidenci, z listin nebo z dalšího písemného nebo obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

     50,- Kč

     za každou i započatou stránku

     40,- Kč

     na technickém nosiči dat

     15,- Kč 

     za první stránku

     a

     5,- Kč

     za každou další i započatou stránku,

     je-li pořizována na kopírovacím stroji

     nebo na tiskárně počítače


 

Referent/ka odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, který/á administruje nahlížení do spisu:


1)       do 15 dnů od podání žádosti oznámí žadateli:

            - den, místo, hodinu setkání k seznámení se spisem

       (např. 1.1.2016 v 8.00 h v přízemí budovy městského úřadu v kanceláři č. 117)

2)    finanční prostředky za kopie uhradí žadatel v pokladně městského úřadu

     - doklad o příjmu finančních prostředků od zaměstnance poklady Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou obdrží žadatel ve dvou stejnopisech (jeden zůstává žadateli a druhý je založen do spisu)