Dnes je pátek 23. srpna 2019.Svátek má Sandra.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna
(platné od 1. 7. 2019)

Po8:00-12:0012:45-18:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Odbor obecní živnostenský úřad

Kontakty:


Ing. Zdeňka Böhmová

tel.: 315 739 908
e-mail: zdenka.bohmova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- vedoucí odboru
- přestupky
- neoprávněné podnikání
- spotřebitelský ombudsman
- správa živnostenského rejstříku
- agenda dle z.č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami


Ilona Trávníčková

tel.: 315 739 904
e-mail: ilona.travnickova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- registrace podnikatelů
- fyzické osoby
- zahraniční fyzické osoby
- zahraniční právnické osoby
- výpisy z živnostenského rejstříku
- zemědělští podnikatelé


Irena Poláčková

tel.: 315 739 901
e-mail: irena.polackova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- registrace podnikatelů
- fyzické osoby
- právnické osoby
- výpisy z živnostenského rejstříku
- správa základních registrů a ostatních systémů veřejné správy pro právnické osoby


Petra Braumová, DiS.

tel.: 315 739 907
e-mail: petra.braumova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- registrace podnikatelů
- fyzické osoby
- právnické osoby
- výpisy z živnostenského rejstříku
- správa základních registrů a ostatních systémů veřejné správy pro fyzické osoby
- sankčí správní řízení - registrace


Yveta Švantnerová

tel.: 315 739 902
e-mail: yveta.svantnerova@mestokralupy.cz
kancelář č. 219


- živnostenská kontrola
- správní delikty
- pořádková opatření
- ochrana spotřebitele
- výherní hrací přístroje


Ing: František Bartoš

tel.: 315 739 903
e-mail: frantisek.bartos@mestokralupy.cz
kancelář č. 219


- živnostenská kontrola
- správní delikty
- pořádková opatření
- ochrana spotřebitele
- výherní hrací přístroje


Co zde můžete zařídit?


Na úseku živnostenského podnikání:

 • ohlásit živnost volnou, řemeslnou nebo vázanou
 • zažádat o udělení koncese
 • oznámit změny a doplnění týkající se ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • zažádat o zrušení živnostenských oprávnění
 • oznámit přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti
 • oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • požádat o vydání výpisu z živnostenského rejstříku v úplném nebo částečném rozsahu, nebo o vydání potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není
 • společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi může fyzická či právnická osoba též:

 1. podat přihlášku k daňové registraci nebo oznámení správci daně na základě zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků
 2. oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 3. podat přihlášku k důchodovému pojištění v rozsahu stanoveném zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 4. podat přihlášku k nemocenskému pojištění v rozsahu stanoveném zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 5. oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
 6. podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

 • oznámit změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních vůči

 1. finančnímu úřadu
 2. okresní správě sociálního zabezpečení
 3. úřadu práce
 4. zdravotní pojišťovně

 • podat odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu
 • získat ucelené informace o podmínkách podnikání podle živnostenského zákona
 • učinit podání/podat stížnost/ k provedení živnostenské kontroly


Veškerá výše uvedená podání můžete učinit osobně na Živnostenském úřadu, písemně, elektronicky za využití zaručeného elektronického podpisu nebo prostřednictvím elektronického podání aplikace JRF (ke staženi na adrese www.rzp.cz) – Podmínkou použití aplikace je JRF je vlastnictví uznaného elektronického podpisu.

Více informací o problematice jednotlivých živností včetně formulářů naleznete na dalších podstránkách odboru obecní živnostenský úřad.


Na úseku podnikání podle zákona o zemědělství

 • zažádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • oznámit změny skutečností v evidenci zemědělského podnikatele
 • zažádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 • učinit podání k provedení kontroly subjektu podnikajícího podle zákona o zemědělství


Více informací o problematice podnikání v zemědělství včetně formulářů naleznete na dalších podstránkách odboru obecní živnostenský úřad.

Na úseku provozování výherních hracích přístrojů

 • zažádat o povolení provozu výherních hracích přístrojů na území města
 • zažádat o změnu povolení provozu výherních hracích přístrojů – změna odpovědných osob, výherních hracích přístrojů apod.
 • podat zahajovací a ukončovací protokoly jednotlivých povolených výherních hracích přístrojů
 • učinit podání k provedení kontroly subjektu podnikajícího podle zákona o loteriích


Více informací o problematice provozování výherních hracích přístrojů naleznete na dalších podstránkách odboru obecní živnostenský úřad.


Spotřebitelský ombudsman, ochrana spotřebitele

 • v případě uzavření spotřebitelské smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí pomůže živnostenský úřad spotřebiteli domoci se jeho práv
 • poradenství v oblasti uplatňování spotřebitelských práv (odstoupení od smlouvy, působnost spotřebitelských organizací, podání žaloby, finanční arbitr)
 • spolupráce se spotřebitelskými organizacemi, zprostředkování právních služeb
 • Více informací k problematice spotřebitelského ombudsmana a ochrany spotřebitele naleznete na dalších podstránkách odboru obecní živnostenský úřad.