Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:

Opening hours

Dnes: Tuesday 7. prosince 2021
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští den: Wednesday 8. prosince 2021
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti za období roku 2016 - útvar interního auditu


Zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve zkráceném rozsahu za rok 2016.


V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, Město Kralupy nad Vltavou zveřejňuje následující obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2016.


Kontrolní orgán: Město Kralupy nad Vltavou, útvar interního auditu 


V roce 2016 prováděl útvar interního auditu kontrolní činnost dle schváleného plánu kontrol pro daný rok a současně plně v souladu s platnou legislativou poskytoval i konzultační činnost. Celkem bylo útvarem interního auditu v průběhu roku 2016 vykonáno 14 kontrol a auditů. Z toho byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě dle plánu v 7 příspěvkových organizacích města, 2 veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců dotací města (celkem zkontrolováno 10 dotací) a 5 interních auditů na městském úřadě. Předmětem kontrol bylo hospodaření příspěvkových organizací, správnost, úplnost, srozumitelnost, přehlednost účetních záznamů v návaznosti na dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále předmětem veřejnosprávních kontrol byl stav správy a ochrany majetku, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy a udělovanými příspěvky, prověření čerpání finančních prostředků z rozpočtu města.


Nejčastější a nejzávažnější pochybení, výsledky kontrol: nedostatky v oblasti účetnictví bez vlivu na hospodářský výsledek nebo na účelnost vynaložených prostředků, porušení ustanovení o inventarizaci § 29 a 30 zákona o účetnictví, porušení rozpočtové kázně - uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.


Kam dál na webu města?

To the top