Dnes je úterý 4. srpna 2020.Svátek má Dominik.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Zaměstnanci nezařazení do odboru MěÚ

Interní auditor

• podřízen starostovi města
• provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému města, přitom zjišťuje zda:
- právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti města, jím zřízených organizací a organizačních složek a městského úřadu dodržovány,
- rizika vztahující se k činnosti města, jím zřízených organizací a organizačních složek a městského úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou  přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
- zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
- dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
• zejména provádí:
- finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věcně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
- audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánů veřejné  správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
- audity výkonů, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
- na základě svých zjištění předkládá útvar  interního auditu starostovi města doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, současně tento útvar v rozsahu své působnosti zajišťuje v orgánu veřejné správy konzultační činnost,
- sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a předkládá je k posouzení a schválení starostovi města,
- provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací města a u příjemců veřejných finančních prostředků poskytnutých městem,
- zpracovává roční zprávu, kde souhrnně uvádí výsledky interního auditu a veřejnosprávních kontrol.