Dnes je úterý 4. srpna 2020.Svátek má Dominik.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Stížnosti


Podání stížnosti:

Stížnost je možné podat písemně nebo ústně do protokolu

U elektronicky podané stížnosti je pro zahájení šetření nutný elektronický podpis

Telefonicky se vyřizují pouze obecné dotazy, které je možno zodpovědět bez nutného dalšího šetření


Stížnost je  zaměstnanci odboru sociálních věcí, školství a kultury vnímána jako podnět pro zvýšení kvality jejich práce


K přijímání ústních stížností jsou oprávněni všichni zaměstnanci odboru sociálních věcí, školství a kultury, kteří o tom neprodleně informují vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury, nebo zástupce vedoucí odboru, a stížnost jim neprodleně předají


O ústní stížnosti sepíše příjemce stížnosti protokol, který podepíše osoba, která podání učinila, a zaměstnanec, který jej sepsal


Písemná stížnost se podává na podatelnu Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou

Adresa:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. č. 1

Kralupy nad Vltavou

278 01


Vedoucí odboru nebo jeho zástupce jsou povinni stížnost vyřídit bezodkladně


Stížnost se vyřizuje do 30 dnů od doručení, nejpozději však do 60 dnů od doručení příjemci. Byla-li stížnost shledána důvodnou, vedoucí odboru bezodkladně učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku prošetření stížnosti a přijatých opatřeních vyrozumí stěžovatele


Pro stížnosti adresované tajemníkovi Městského úřadu Kralupy nad Vltavou nebo starostovi města, poskytuje podklady vedoucí odboru


Má-li ten, kdo podal stížnost za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena,  je oprávněn požádat nadřízený orgán o prošetření způsobu vyřízení stížnosti

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 81/11

Praha 5

150 00

 

Stížnosti jsou vyřizovány v souladu s vnitřním předpisem Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a to: Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností


Na chodbě pracoviště odboru sociálních věcí, školství a kultury je k dispozici schránka na podání stížností, námětů, návrhů a pochval. S vyřízením anonymních podání jsou klienti seznámeni prostřednictvím informačních tabulí na chodbě pracoviště odboru sociálních věcí, školství a kultury