Dnes je neděle 31. května 2020.Svátek má Kamila.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Sociálně-právní ochrana dětí a poradenství

 

Základní informace k životní situaci


Orgán sociálně-právní ochrany dětí poskytuje sociálně-právní poradenství, které je zaměřeno na pomoc a doporučení pro řešení vztahů v rodině (základní i širší).

Jedná se především o situace, které jsou spojeny:

1) s rozvodem manželství,

2) úpravou poměru nezletilých dětí,

3) vyživovací povinností,

4) úpravou styku dítěte s rodičem, prarodiči,

5) určení otcovství k nezletilému dítěti apod.

 

Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí


Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží k širšímu sociálnímu prostředí dítěte (§ 5 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen

  1. působit na rodiče, prarodiče či další členy rodiny tak, aby došlo k obnovení komunikace mezi nimi,

  2. orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen působit při obnovení narušených funkcí rodiny.


Kdo je oprávněn ve věci jednat


Rodiče

Prarodiče

Osoba odpovědná za výchovu dítěte

Dítě


  

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 11 odst. 1 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,

b) poskytuje a zprostředkovává rodičů poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

 

 

 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Obecní úřad s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc pro rodiče podle § 12 odst. 1:


     a)   nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje               a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil,


b)   nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci,

      zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem,


c)  nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní rodinné péče nebo nedbali na doporučení spolupracovat s pověřenými osobami, poskytovateli odborných poradenských služeb nebo s mediátorem.


 

 

 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Obecní úřad s rozšířenou působností, vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může podle § 13 odst. 1:a)    napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte,              popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,

b)    stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnost školy, popřípadě dalších institucí a  osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,

c)   uložit dítěti, rodičům nebo jiným odpovědným osobám za výchovu dítěte omezení bránící  působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých  míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho výboji nebo,

d)      uložit dítěti, rodičů nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie, ustanovení § 12 odst. 1 tím není dotčeno.

 

Neučinil - li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných podmínek rozhodnout soud.