Dnes je pátek 7. srpna 2020.Svátek má Lada.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Provozování výherních hracích přístrojů na území města

Žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů na území města nemá zákonem předepsaný formulář, musí však splňovat zákonem stanovené náležitosti.


Náležitosti žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů:

 • údaje o žadateli - název, sídlo, identifikační číslo 
 • povolovací období 
 • adresu stálého umístění VHP
 • jména osob odpovídajících za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny
 • typ provozovny (herna, pohostinské zařízení apod.)
 • identifikační údaje o modelech a počtech výherních hracích přístrojů
 • podpis žadatele 


K žádosti připojí žadatel následující doklady:

 • výpis z Obchodního rejstříku žadatele
 • potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty podle § 4b odst. 1 písm. b) zákona o loteriích - použijte prosím vzor uvedený v příloze 
 • čestné prohlášení žadatele, že na složení jistoty nebyly použity finanční prostředky z půjček a úvěrů - použijte prosím vzor uvedený v příloze 
 • čestné prohlášení žadatele, že základní kapitál ve stanovené výši byl splacen před podáním žádosti o povolení, a to pouze peněžitými vklady
 • čestné prohlášení žadatele o nabytí jednotlivých výherních hracích přístrojů
 • osvědčení vydané pověřenou autorizovanou osobou o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů
 • smlouva o zajištění odborného servisu + živnostenské oprávnění fyzické osoby či výpis z Obchodního rejstříku právnické osoby, která servis zajišťuje
 • způsob a podmínky manipulace s výherním hracím přístrojem
 • herní plány výherních hracích přístrojů
 • návody na hru výherních hracích přístrojů
 • řád herny
 • pokud podání činí jiná osoba než statutární orgán žadatele, pověření k zastupování na základě plné moci
 • seznam akcionářů včetně rodných čísel a rodných příjmení
 • souhlas osob odpovědných za zákaz vstupu a hry osob mladších 18 let
 • v rámci urychlení povolovacího řízení připojit doklad o společném zmocněnci osob odpovědných
 • doklad o uhrazení správního poplatku


Předkládané doklady musí být aktuální, v souladu s platným stavem dokládaných skutečností. 

K žádosti mohou být připojeny kopie dokladů za předpokladu, že budou k porovnání jejich originály nebo ověřené kopie.

Všechny předkládané doklady musí být platné po celou dobu povolení.