Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 1. April 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 3. April 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Provozování výherních hracích přístrojů na území města

Žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů na území města nemá zákonem předepsaný formulář, musí však splňovat zákonem stanovené náležitosti.


Náležitosti žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů:

 • údaje o žadateli - název, sídlo, identifikační číslo 
 • povolovací období 
 • adresu stálého umístění VHP
 • jména osob odpovídajících za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny
 • typ provozovny (herna, pohostinské zařízení apod.)
 • identifikační údaje o modelech a počtech výherních hracích přístrojů
 • podpis žadatele 


K žádosti připojí žadatel následující doklady:

 • výpis z Obchodního rejstříku žadatele
 • potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty podle § 4b odst. 1 písm. b) zákona o loteriích - použijte prosím vzor uvedený v příloze 
 • čestné prohlášení žadatele, že na složení jistoty nebyly použity finanční prostředky z půjček a úvěrů - použijte prosím vzor uvedený v příloze 
 • čestné prohlášení žadatele, že základní kapitál ve stanovené výši byl splacen před podáním žádosti o povolení, a to pouze peněžitými vklady
 • čestné prohlášení žadatele o nabytí jednotlivých výherních hracích přístrojů
 • osvědčení vydané pověřenou autorizovanou osobou o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů
 • smlouva o zajištění odborného servisu + živnostenské oprávnění fyzické osoby či výpis z Obchodního rejstříku právnické osoby, která servis zajišťuje
 • způsob a podmínky manipulace s výherním hracím přístrojem
 • herní plány výherních hracích přístrojů
 • návody na hru výherních hracích přístrojů
 • řád herny
 • pokud podání činí jiná osoba než statutární orgán žadatele, pověření k zastupování na základě plné moci
 • seznam akcionářů včetně rodných čísel a rodných příjmení
 • souhlas osob odpovědných za zákaz vstupu a hry osob mladších 18 let
 • v rámci urychlení povolovacího řízení připojit doklad o společném zmocněnci osob odpovědných
 • doklad o uhrazení správního poplatku


Předkládané doklady musí být aktuální, v souladu s platným stavem dokládaných skutečností. 

K žádosti mohou být připojeny kopie dokladů za předpokladu, že budou k porovnání jejich originály nebo ověřené kopie.

Všechny předkládané doklady musí být platné po celou dobu povolení.Kam dál na webu města?

To the top