More pages:

Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Friday 4. prosince 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 7. prosince 2020
Městský úřad:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Výpis z evidence Rejstříku trestů

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen "výpis") týkající se této osoby. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat zápis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než je mu výpis z Rejstříku vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na kontaktním místě Czech Point žádost vyplní úředník přímo do počítače.


Na které instituci životní situaci řešit

Žádat o výpis z Rejstříku trestů lze na jakémkoliv kontaktním místě Czech Point v České republice.


Kde, s kým a kdy přístupové údaje do datové schránky řešit

V budově Městského úřadu Kralupy nad  Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, oddělení Infocentrum, v přízemí vlevo vedle hlavního vchodu. 

• Jitka Kulhavá tel. 315 739 818 jitka.kulhava@mestokralupy.cz
• Jana Svatková tel. 315 739 817 jana.svatkova@mestokralupy.cz
• Eva Zimová           tel. 315 739 819  eva.zimova@mestokralupy.cz

Úřední hodiny Infocentra

pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod.

pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předkládá k ověření totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 100,- Kč a hradí se přímo na kontaktním místě Czech Point.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je vyřízena na počkání, pokud nebyla zařazena do manuálního zpracování. 


Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Výpis lze vydat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.


Další informace

www.czechpoint.cz


Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz


Kam dál na webu města?

To the top