Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:

Opening hours

Dnes: Tuesday 21. září 2021
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští den: Wednesday 22. září 2021
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Autorizovaná konverze dokumentů

Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl.


Konverze z listinné do elektronické podoby

Potřebujete-li konvertovat listinu do elektronické podoby, vezměte s sebou listinu, kterou chcete konvertovat. Výstup vám můžeme uložit na CD, které vám poskytneme zdarma. Výstup vám také můžeme nahrát do elektronické Úschovny, kde si jej můžete vyzvednout po dobu tří kalendářních dnů, a to po vložení správných údajů (pořadové číslo dokumentu a pořadové číslo provedené konverze), které od nás obdržíte na Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze.


Konverze z elektronické do listinné podoby

Pro konverzi listiny z elektronické do listinné podoby můžete přinést elektronický dokument ke konverzi ve formátu PDF na CD (DVD). Další možností, kterou doporučujeme, je nahrát soubor ve formátu PDF do elektronické Úschovny. V tomto případě s sebou přineste pro potřeby konverze Potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny.          

Adresa Úschovny  https://www.czechpoint.cz/uschovna/.

Výhodou  Úschovny dokumentů je, že umožňuje „ověřit dokument před konverzí“. Pomocí této služby můžete snadno ověřit, zda konkrétní dokument formátu PDF splňuje podmínky pro provedení konverze z elektronické do listinné podoby. Získáte tak možnost předejít situaci, že až při návštěvě kontaktního místa veřejné správy zjistíte, že dokument předložený ke konverzi, nelze zkonvertovat z elektronické do listinné podoby. Pokud je váš dokument vhodný ke konverzi, zobrazí se vám informace o platném elektronickém podpisu / elektronických podpisech, případně o časovém razítku, kterými je dokument opatřen a zároveň i nabídka na odeslání dokumentu do Úschovny.

V případě, že váš dokument podmínky pro provedení konverze nesplní, získáte informace o tom, z jakého důvodu dokument nelze konvertovat.


Konverzi nelze provést

• je-li dokument v jiné než v listinné podobě,

• jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit (např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, apod.),

• jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,

• není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,

• je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

• nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,

• jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,

• není-li vstup obsažený v datové zprávě ve formátu PDF 1.3 nebo vyšším.  


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Za konverzi z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30,-  Kč

Za konverzi z elektronické do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny   30,-  Kč

Možno platit hotově i kartou na místě.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) a kde

O autorizovanou konverzi dokumentů může požádat každý anonymní žadatel na kterémkoliv kontaktním místě Czech Point.


Kde, s kým a kdy konverzi řešit

V budově Městského úřadu Kralupy nad  Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, oddělení Infocentrum, v přízemí vlevo vedle hlavního vchodu. 


• Jitka Kulhavá tel. 315 739 818 jitka.kulhava@mestokralupy.cz

• Jana Svatková tel. 315 739 817 jana.svatkova@mestokralupy.cz

• Eva Zimová     tel. 315 739 819 eva.zimova@mestokralupy.cz


Úřední hodiny Infocentra 

pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod.

pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady nejsou požadovány.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je vyřízena na počkání.


Kam dál na webu města?

To the top