Dnes je sobota 4. července 2020.Svátek má Prokop.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Programové


Žádosti o poskytnutí programové dotace (dále jen „žádost“) přijímá město v termínu stanoveném v programu. Písemná žádost o programovou dotaci musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu, názvem příslušného odboru MěÚ, který je garantem programu, názvem (jménem a příjmením) žadatele a poznámkou „neotevírat“.


Posuzování a hodnocení programových žádostí


1) Rada města jmenuje členy komise na otvírání obálek a jejich náhradníky, a to ve stejném počtu. Členové této komise jsou nejméně dva zaměstnanci příslušného odboru města a jeden zastupitel města, který je předsedou této komise.


2) Komise pro otevírání obálek vypracuje seznam doručených žádostí a vyřadí žádosti nesplňující tato obecná pravidla.


3) Komise pro otevírání obálek může v případě, že bude u některého žadatele chybět některá v programu požadovaná náležitost (údaj, listina), vyzvat takového žadatele k doplnění požadované náležitosti (údaje, listiny), a to ve lhůtě, kterou komise sama určí. Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti, žádosti řádně neoznačené a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v těchto obecných pravidlech nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení. Po uplynutí lhůty pro podání žádosti nelze do podané žádosti nic ze strany žadatelů doplňovat, není-li dále stanoveno jinak.


4) Žádosti splňující veškeré náležitosti budou předloženy radě města, která rozhoduje o poskytnutí dotace do výše 50.000,- Kč. Žádosti o dotaci přesahující částku 50.000,- Kč posuzuje a dotaci schvaluje zastupitelstvo města.


5) Kritériem pro hodnocení je: - přínos projektu pro město a jeho obyvatele nebo návštěvníky, - významnost akce, míra zviditelnění města v mediích, - rozsah akce/projektu, doba trvání, - tradičnost akce, kontinuita, návaznost na jiné projekty, - charakter akce z pohledu možného zapojení veřejnosti, - výše požadovaného spolufinancování ze strany města.


6) O výsledcích dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 14 dnů od projednání radou nebo zastupitelstvem města. Výsledky budou současně zveřejněny na webových stránkách města.


Další stránky:

- Zájmové aktivity

- Podpora sportu