More pages:

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Sunday 27. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští úřední den: Tuesday 29. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Individuální

Žádosti o poskytnutí individuální dotace (dále jen „žádost“) přijímá město v průběhu celého kalendářního roku. Žadatelé podávají žádosti na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení společně se všemi požadovanými přílohami, které budou očíslovány.


      Individuální dotace na podporu sportu se zadávají pouze elektronicky (žádost "S") na webu Kralupští sportovci: https://sportovci.mestokralupy.cz. Nejste-li v systému zaregistrovaní, je potřeba nejprve na adrese marta.valkova@mestokralupy.cz zažádat o registraci. K registraci do systému jsou potřeba tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.


Posuzování a hodnocení individuálních žádostí


1) Žádosti splňující veškeré náležitosti budou předloženy radě města, která rozhoduje o poskytnutí dotace do výše 50.000,- Kč. Žádosti o dotaci přesahující částku 50.000,- Kč posuzuje a dotaci schvaluje zastupitelstvo města.


2) O výsledcích dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 14 dnů od projednání radou nebo zastupitelstvem města.

Kam dál na webu města?

To the top