More pages:

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Saturday 26. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští úřední den: Tuesday 29. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Sociální kurátor

Sociální kurátor pro dospělé spolupracuje:

- s klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, tj:

1) s klienty, kteří byli propuštěni z ústavní nebo ochranné výchovy

2) s klienty propuštěnými z výkonu trestu

    (vykonává sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během

      vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu)

3) s klienty, jejichž způsob života může vést ke konfliktu ve společnosti

4) s klienty bez domova a bez přístřeší

5) s klienty se zadlužením

6) s klienty se závislostmi

 

S čím může sociální kurátor pomoci:

1)   s informacemi směřujícími k řešení nepříznivé sociální situace

     (zprostředkování ubytování, vyřízení osobních dokladů, pomoc s vyplněním formulářů)

2)    s informacemi o možnostech poskytování sociálních služeb

     (azylové domy)

3)  s informacemi o základních právech a povinnostech a poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   (pomáhá jednat s referenty jednotlivých odborů úřadu, s úřadem práce, jedná se zaměstnavatelem apod.)

4)   s informacemi o možnostech podpory členů rodiny

5)   zprostředkovává kontakt se společenským prostředím 

    (doprovázení či asistence při vyřizování záležitostí na úřadech apod.)

 

Spolupracuje:

- se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- s Vězeňskou službou České republiky

- s Probační a mediační službou České republiky


- s městskými úřady


- s úřadem práce


- se zdravotnickými zařízeními


- se správou sociálního zabezpečení


- s okresními soudy

apod.


Kam dál na webu města?

To the top