Dnes je čtvrtek 9. července 2020.Svátek má Drahoslava.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Sociálně-právní ochrana dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD):

činnost OSPOD je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrana dětí, ve znění pozdějších předpisů

- poskytuje se bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve

- poskytuje se všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního, etnického nebo sociálního původu


Orgán sociálně-právní ochrany dětí je součástí odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.


Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem takto:

 • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině


Činnosti, které vykonává OSPOD Kralupy nad Vltavou:

 • poradenská činnost
 • vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může uložit ve správním řízení:

napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu,

dohled nad dítětem a provádět ho v součinnosti dalších institucí,

omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,

povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud ji rodiče na doporučení OSPOD nevyužili, ačkoliv je pro dalších vývoj v rodině důležitá

 • podává k soudu návrhy:

 1. omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu
 2. nařízení ústavní výchovy, její prodloužení či zrušení
 3. svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 4. nařízení výchovného opatření
 5. návrh na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně narušeny nebo ohroženy

 • zabezpečuje funkci kolizního opatrovníka v soudních řízení dotýkajících se práv dítěte:

 1. úprava výchovy a výživy
 2. určení styku s rodičem
 3. určení a popření otcovství
 4. zvýšení nebo snížení výživného
 5. změna příjmení
 6. schválení právního jednání
 7. zastupování v dědickém řízení apod.


Spolupracuje:

- s nezletilým

- s rodinou nezletilého

- s dalšími institucemi:

 • se školskými zařízeními
 • se zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • s Vězeňskou službou České republiky
 • s Probační a mediační službou České republiky
 • s městský úřady
 • s úřadem práce
 • se zdravotnickými zařízeními
 • se zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 • s dětským krizovým centrem
 • se soudy
 • apod.