Dnes je sobota 19. října 2019.Svátek má Michaela.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Náhradní rodinná péče

 

Typy náhradní rodinné péče:

 * pěstounská péče

 * pěstounská péče na přechodnou dobu

 * poručenství

 * svěření do péče jiné osoby

                   

 Pěstounská péče

 - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte  vykonávat přiměřeně práva a povinnosti rodičů

      - práva a povinnosti pěstounské péče jsou upraveny § 47 a  odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

     -   pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte (může být i zrušena rozhodnutím  soudu z důležitých důvodů nebo na žádost pěstouna)

    - s pěstouny je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče a pěstouni jsou zabezpečeni dávkami pěstounské péče

        

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské rodiny na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochrany dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu
 • pěstounská péče může trvat nejdéle jeden rok
 • s pěstounem je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče
 • nahrazuje ústavní výchovu

       

Dávky pěstounské péče

 • zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje dávky pěstounské péče, na které má nárok pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče, poručník, který o dítě osobně pečuje a pěstouna na přechodnou dobu
 • vyplácí je úřad práce
 • typy dávek:

         * příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

         * odměna pěstouna 

         * příspěvek při převzetí dítěte (jednorázová dávka)

         * příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (jednorázová dávka)

         * příspěvek při ukončení pěstounské péče (jednorázová dávka)


       Dohoda o výkonu pěstounské péče

 účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Těmto osobám je poskytováno poradenství a pomoc při řešení problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

 

Poručenství

 • soudem ustanovený poručník o dítě pečuje osobně a naplňuje všechny složky rodičovské zodpovědnosti
 • jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustanovit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobou, nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí

 • poručník odpovídá soudu za řádné plnění funkce poručníka a podléhá jeho pravidelnému dozoru

      

       Svěření dítěte do péče jiné osoby

 • soud může svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, kterého zákon nazývá "pečující osoba"

 • k rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby dochází tehdy, jestliže o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník

 • svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči a ani péči, která musí předcházet osvojení

 • při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby soud upřednostní osobu příbuznou nebo dítěti blízkou před jinou osobou, ledaže by to nebylo v souladu se zájmy dítěte

 • práva a povinnosti vymezí soud v rozhodnutí o svěření dítěte do péče (jinak platí přeměřeně ustanovení o pěstounství)
 • vyživovací povinnost zůstává rodičům a soud jim uloží povinnost platit výživné k rukám pečující osoby

     

 

Eva Kutinová

 - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči 

tel: 315 739 930  

e-mail: eva.kutinova@mestokralupy.cz 


Obvod: Celá spádová oblast obce s rozšířenou působností: Kralupy nad Vltavou, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nelahozeves (Hleďsebe, Lešany, Podhořany), Nová Ves (Miřejovice, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek), Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice (Červená Lhota, Kopeč, Netřeba), Veltrusy, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Všestudy (Dušníky), Zlončice, Zlosyň