Dnes je pátek 10. července 2020.Svátek má Libuše.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Centrum města

REVITALIZACE CENTRA MĚSTA


Na podzim roku 2019 došlo k dokončení III. etapy rekonstrukce zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou. Předmětem uvedené etapy byla revitalizace plochy Palackého náměstí a Palackého ulice. Tyto práce plynule navázaly na předchozí I. a II. etapu, které zahrnovaly prostor kolem kostela a radnice a nově vzniklou Vaníčkovu ulici podél bývalé pivovarské sladovny. V současné době je projekčně připravována poslední IV. etapa revitalizace centra města, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce Husovy a Jungmannovy ulice. Realizace této etapy je předběžně uvažována na rok 2021.


S investičními akcemi v centru města úzce souvisí plán na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí směrem do ulice Vaníčkovy. Předmětná lokalita hraje stěžejní roli v otázce kvalitního rozvoje centra a zastupitelstvo města se rozhodlo jít cestou prodeje stavebních parcel jako celku, a to jednomu zájemci - developerovi. K prodeji pozemků formou elektronické veřejné dražby by mělo dojít ještě v průběhu roku 2020. Budoucí investor bude muset během výstavby dodržovat regulativy dané závaznou územní studií, které vymezují základní podobu a využití budoucích objektů (například počet podlaží, různorodost fasád apod.). Měla by zde vzniknout polyfunkční zástavba městského typu, přirozeně navazující na stávající městský prostor.


Další zásadní stavbou, která v budoucnu výrazně promluví do podoby a funkce centra města, by měla být adaptace bývalé pivovarské sladovny na městské kulturní centrum. V současné době probíhají projekční práce a dle dlouhodobého výhledu by k realizaci stavby mělo dojít v letech 2022-2023. V objektu by měly primárně vzniknout nové prostory pro městskou knihovnu, dům dětí a mládeže a pro základní uměleckou školu. Součástí budoucího využití objektu by mělo být rovněž umístění komerčních prostor v podobě kavárny, restaurace a vlastního minipivovaru.


V širším kontextu zasahuje do dění ohledně centra města také chystaná realizace parkovacího domu pro 350 vozidel a nového autobusového terminálu. Obě stavby by měly vzniknout na ploše před železničním nádražím a s jejich realizací je počítáno na roky 2020 – 2021. Město se tímto způsobem snaží vyřešit akutní nedostatek parkovacích ploch a současně poskytnout vhodné zázemí lidem, dojíždějícím za prací hromadnou dopravou (P+R). Navazující pozemky v soukromém vlastnictví plánuje developer přetvořit v lokalitu bytových domů, vč. dílčí občanské vybavenosti, zajištěné ve spolupráci s městem (mateřská škola, dětské hřiště, veřejná prostranství s odpovídajícím mobiliářem apod.). V současné době je zpracována prvotní územní studie, dle které by mohlo v tomto území v příštích letech vzniknout až 1000 nových bytů. Součástí řešení tohoto prostoru by měla být také nová úprava prostoru před stávajícím železničním nádražím, zahrnující mimo jiné úpravy komunikací, chodníků a demolici původního provizorního nádraží.


Plánovaná dostavba uličního bloku za Husovou ulicíAutobusový terminál a parkovací dům