Skoč na obsahSkoč na navigaci
Opening hours
Dnes: Friday 9. December 2022
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 12. December 2022
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Centrum města

REVITALIZACE CENTRA MĚSTA


Na podzim roku 2019 došlo k dokončení III. etapy rekonstrukce zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou. Předmětem uvedené etapy byla revitalizace plochy Palackého náměstí a Palackého ulice. Tyto práce plynule navázaly na předchozí I. a II. etapu, které zahrnovaly prostor kolem kostela a radnice a nově vzniklou Vaníčkovu ulici podél bývalé pivovarské sladovny. V současné době je projekčně připravována poslední IV. etapa revitalizace centra města, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce Husovy a Jungmannovy ulice. Realizace této etapy je předběžně uvažována na rok 2021.


S investičními akcemi v centru města úzce souvisí plán na dostavbu uličního bloku za Husovou ulicí směrem do ulice Vaníčkovy. Předmětná lokalita hraje stěžejní roli v otázce kvalitního rozvoje centra a zastupitelstvo města se rozhodlo jít cestou prodeje stavebních parcel jako celku, a to jednomu zájemci - developerovi. K prodeji pozemků formou elektronické veřejné dražby by mělo dojít ještě v průběhu roku 2020. Budoucí investor bude muset během výstavby dodržovat regulativy dané závaznou územní studií, které vymezují základní podobu a využití budoucích objektů (například počet podlaží, různorodost fasád apod.). Měla by zde vzniknout polyfunkční zástavba městského typu, přirozeně navazující na stávající městský prostor.


Další zásadní stavbou, která v budoucnu výrazně promluví do podoby a funkce centra města, by měla být adaptace bývalé pivovarské sladovny na městské kulturní centrum. V současné době probíhají projekční práce a dle dlouhodobého výhledu by k realizaci stavby mělo dojít v letech 2022-2023. V objektu by měly primárně vzniknout nové prostory pro městskou knihovnu, dům dětí a mládeže a pro základní uměleckou školu. Součástí budoucího využití objektu by mělo být rovněž umístění komerčních prostor v podobě kavárny, restaurace a vlastního minipivovaru.


V širším kontextu zasahuje do dění ohledně centra města také chystaná realizace parkovacího domu pro 350 vozidel a nového autobusového terminálu. Obě stavby by měly vzniknout na ploše před železničním nádražím a s jejich realizací je počítáno na roky 2020 – 2021. Město se tímto způsobem snaží vyřešit akutní nedostatek parkovacích ploch a současně poskytnout vhodné zázemí lidem, dojíždějícím za prací hromadnou dopravou (P+R). Navazující pozemky v soukromém vlastnictví plánuje developer přetvořit v lokalitu bytových domů, vč. dílčí občanské vybavenosti, zajištěné ve spolupráci s městem (mateřská škola, dětské hřiště, veřejná prostranství s odpovídajícím mobiliářem apod.). V současné době je zpracována prvotní územní studie, dle které by mohlo v tomto území v příštích letech vzniknout až 1000 nových bytů. Součástí řešení tohoto prostoru by měla být také nová úprava prostoru před stávajícím železničním nádražím, zahrnující mimo jiné úpravy komunikací, chodníků a demolici původního provizorního nádraží.


Plánovaná dostavba uličního bloku za Husovou ulicíAutobusový terminál a parkovací dům

Kam dál na webu města?

To the top