Dnes je středa 1. dubna 2020.Svátek má Hugo.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Centrum města

V další podstránce naleznete STUDIE DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU CENTRUM.


Centrum města se postupně začíná měnit. V roce 2014 zde již funguje v nové budově městský úřad. Koncem roku zahájí provoz Technopark (budova bývalých mlýnů). Dále jsou v centrum budovy bývalé balírny, pivovaru a hotelu Praha. O jejich osudu budeme informovat. 


radnice

Dne 22. prosince 2013 v 11:00 došlo k přestřižení pásky a otevřely se dveře nové budovy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou pro veřejnost. V den otevřených dveří shlédla veřejnost moderní budovu s bezbariérovým přístupem, recepcí, oddací místností, vyvolávacím systémem, podzemním parkovištěm, majákem pro nevidomé apod. Bezbariérový přístup je zajištěn jak do budovy, tak po budově. Na terase je klidová zóna s lavičkami, fontánou a zahrádkou rychlého občerstvení. V přízemí naleznete informační centrum. Zde můžete využít služeb CzechPointu (výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a další). Získáte informace o dění ve městě, turistické a propagační materiály a tiskopisy pro vyřízení úředních záležitostí. O pár kroků dál je recepce, kde vám úřednice poradí a bude vás navigovat do správného patra a místa, které budete potřebovat. V přízemí dále naleznete centrální podatelnu, odbor sociálních věcí, školství a kultury (agenda sociálních věcí), odbor dopravy a pokladnu úřadu. O patro výše sídlí obecní živnostenský úřad, odbor životního prostředí, část odboru sociálních věcí školství a kultury (agenda školství a kultury), odbor výstavby a územního plánování a správní odbor (matrika, občanské průkazy a cestovní doklady). Třetí patro radnice patří ekonomickému odboru, odboru realizace investic a správy majetku, kanceláři tajemníka MěÚ, kanceláři starosty a vedení města. V nejvyšším patře se nachází velká zasedací místnost, která slouží i jako hlavní oddací místnost ve městě. Vyvolávací systém má každé patro pro danou agendu. Samozřejmostí dnešní doby je bezbariérový přístup pro občany a interaktivní úřední deska. 

Vyvolávací systémy Infocentrum: 

• Pokladna 

• Ověřování podpisů a listin 

• CzechPoint: Výpisy 

• CzechPoint: Konverze dokumentů 

• CzechPoint: Datové schránky 

• CzechPoint: Základní registry 

První patro: 

• Řidičské průkazy (registr řidičů) 

• Duplikáty technických průkazů 

• Dovoz vozidel 

• Ražby motorů a VIN 

• Technické průkazy (registr vozidel) 

• Technik registru vozidel 

• Přestavby, stavby vozidel 

• Pokladna 

Druhé patro: 

• Cestovní doklady, pasy 

• Evidence obyvatel 

• Občanské průkazy 

• Matrika 

• Pokladna 

Orientační maják pro nevidomé 

Nevidomí spoluobčané vlastní slepecké vysílačky typu VPN, které přijímají znělky ze zmíněných majáků (zařízení umístěných v budově MěÚ). Při chůzi kolem budovy MěÚ uslyší nevidomí díky vysílačce informaci, že se nachází v blízkosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Při přiblížení ke vchodu budovy zazní znělka "Za druhými vstupními dveřmi vlevo podél stěny dojdete asi po třech metrech k recepci, kde se vás ujmou". Toto zařízení je v současné době v Kralupech nad Vltavou i na budovách České pošty. 

Podzemní parkoviště U vjezdu řidiči vidí na displeji počet volných míst k zaparkování a obdrží parkovací lístek. Parkování je na hodinu zdarma. Sazba za delší parkování je stanovena na 30,- Kč za hodinu. Poplatek se platí v recepci Městského úřadu v 1. patře. Maximální horní limit placeného parkování je ve výši 200,- Kč. 

Něco málo z historie Již od 90. let 20. století řešila kralupská zastupitelstva, v různém složení, mít celý městský úřad pod jednou střechou. Teprve v roce 2009 došlo k rozhodnutí o umístění radnice do budovy tehdejšího Obchodního domu Máj. Na přelomu roku 2009 a 2010 proběhla architektonická soutěž o návrh, kterou vyhrála firma RH - arch, s.r.o. Z došlých návrhů, tento nejvíce oslovil jak zastupitelstvo města, tak i občany, kteří svůj názor vyslovili pomocí ankety. Dále bylo zapotřebí vybrat zhotovitele stavby. Výběrové řízení vyhrála liberecká společnost Syner, s.r.o., která podala nejnižší nabídku. V létě roku 2011 započaly demoliční a stavební práce, které končily až koncem roku 2013. Mělo by to být přívětivé místo nejen pro úředníky a vedení města, ale především pro občany Kralup a jeho návštěvníky.

___________________________________________________________________


Usnesení RM č.: 13/07/2/01 ze dne 2.4.2013 - V návaznosti na stavbu nového městského úřadu, VTP parku VŠCHT a na započetí bouracích prací v areálu Aero Kralupy nad Vltavou, Rada města schválila vypracování Studie a posouzení ekonomické výhodnosti revitalizace centra města a návrhů na budoucí využití lokalit „centrum“ a „ aero + jatka“. Studii vypracuje společnost Knight Frank, s.r.o., za cenu 80.000,- Kč bez DPH.

___________________________________________________________________


Dne 12.5.2010 schválilo Zastupitelstvo města 18 hlasy pořadí návrhů v soutěži o návrh, dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele projektové dokumentace Adaptace obchodního domu Máj na městský úřad ve shodném pořadí, které navrhla odborná komise.


Vítězem je společnost RH - ARCH, s.r.o., se kterou bude po nezbytných procesních úkonech zahájeno jednání, 2. kola o podpisu smlouvy na zpracování dokumentací k územnímu řízení, stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele stavby.


Ing. Ivan Lipovský, CSc.

__________________________________________________________________


V současné době, kdy město vlastní většinu pozemků a budov bývalých průmyslových areálů pivovaru a mlýna v centru Kralup nad Vltavou (území vymezené zhruba ulicemi: Jodlova - Žižkova - Husova a Palackého nám.), je nutné využít možnosti vytvořit tolik potřebný veřejný prostor, odpovídající významu a velikosti města. Toto revitalizované centrum by mělo být místem setkávání, odpočinku, kulturního vyžití i nakupování pro občany města.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou na veřejném zasedání dne 27.6.2007  rozhodlo, že další přípravné etapy rekonstrukce centra města budou vycházet z podoby urbanistické studie zpracované  spol. PICEK ARCHITECTS s.r.o. Účelem pořízení urbanistické studie bylo, při procesu výběru z více variant konceptů studií, postupné vyjasňování a následné sjednocení představ o podobě a charakteru nového uspořádání městského centra.  Předmětná studie bude jedním z hlavních podkladů pro zpracování žádostí o finanční prostředky z dotačních programů EU na realizaci přestavby centra města. Zároveň bude zadávací dokumentací pro potřebné „prohloubení“ územního plánu města a podkladem  pro jednání s komerčními investory - developery.