Dnes je pátek 10. července 2020.Svátek má Libuše.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) mají i Kralupy nad Vltavou. Co to MKDS je, která místa jsou ve městě monitorována? 


Obecně

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal v Kralupech budovat v roce 1997 a v dalších letech byl rozšiřován. Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích a jinak tomu není ani v našem městě. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. Kamerový systém je i dle zkušeností ostatních měst schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost. Při určování monitorovaných lokalit vycházela městská policie z analýzy bezpečnostní situace ve městě a spolupracovala přitom také s Policií ČR. Jde tedy o místa, v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku, páchání přestupků či trestných činů, oblasti s koncentrovaným společenským životem nebo dopravními uzly. MKDS v Kralupech v současné době tvoří 18 kamerových bodů. Strážníci MP se pomocí MKDS zaměřují především na pouliční trestnou činnost, výtržnictví, ochranu majetku osob a obce, parkování vozidel a jejich krádeží, projevy vandalismu a sprejerství. Záznam z MKDS je možné použít jako důkazní materiál jak v přestupkovém, tak trestním řízení, což se již mnohokrát využilo i pro potřeby PČR a Služby kriminální policie a vyšetřování. Kamerový systém smí být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod a je obsluhován jen vyškolenými strážníky Městské policie Kralupy nad Vltavou. Ti jsou dle zákona povinni zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením a veškeré pořízené záznamy podléhají přísné evidenci. Podmínky užívání MKDS jsou určeny tak, aby bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů. Tzn., že vše je považováno za přísně důvěrné, strážníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti, na operátorské pracoviště nemají přístup cizí osoby, strážníci nemohou sledovat soukromé prostory a objekty, je zakázán tisk fotografií a dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii je povinností o zřízení takových systémů informovat veřejnost. Ovládat MKDS mohou kromě strážníků i vybraní členové krizového štábu a to v případě mimořádných situací (povodně, demonstrace, havárie). MKDS umožňuje v reálném čase sledovat buď všechny kamery najednou, nebo pouze cíleně jednu vybranou kameru a dále lze několik týdnů nazpět sledovat požadovaný časový úsek v dané lokalitě, kterou kamera snímala. Sledování je prakticky nepřetržité. Technické zázemí MKDS je umístěno na služebně MP Kpy a je propojeno s OO PČR Kpy.


Monitorované prostory

Kamera č. 1

* celý úsek ul. Žižkova

* křižovatka ul. Žižkova, Nádražní, Husova

* ul. Husova a přilehlý park

* část ul. Nádražní (před nádražím ČD a autobusové nádraží)

* parkoviště P R ul. Nádražní

Kamera č. 2

* část ul. Jodlova (před ZŠ Praktickou)

* Palackého náměstí (od ul. Jodlova, kolem přední části kostela po podchod do ul. Sokolská)

* prostor před Městským úřadem

Kamera č. 3

* celý úsek ul. V Luhu

* sídl. Cukrovar před č. p. 1067 – 1072, č. p. 1088, č. p. 1063 – 1066 a přilehlá parkoviště

* dětské hřiště sídl. Cukrovar

* ul. U Cukrovaru

* parkoviště Hotelu Sport

* prostor před plaveckým bazénem

* parkoviště před DPS

* křižovatka ul. Chmelova a Erbenova

Kamera č. 4

* celý úsek ul. Hennigsdorfská

* celý úsek ul. Nerudova

* křižovatka ul. Hennigsdorfská, S.K.Neumanna, G. Klapálka, Poděbradova

* křižovatka ul. S.K.Neumanna, Kaplířova

* část železniční tratě v úseku od železničního přejezdu u fa. Barev a Laků k nádraží ČD

* vjezd do fa. Barev a Laků

* křižovatka ul. Poděbradova a Ke Hřbitovu

Kamera č. 5

* řeka Vltava (od Chvatěrubského železničního mostu po Lobečskou skálu)

* ul. Mostní (od mostu T.G.M po odbočku k zimnímu stadionu)

* ul. Předmostí

* křižovatka ul. Mostní, Tř. Legií a Třebízského

* celý úsek ul. Tř. Legií

* celý úsek ul. Třebízského

* Seifertovo náměstí s přilehlým parkovištěm (mimo park)

* část ul. E. Beneše (od ul. Mostní k prodejně zeleniny)

* most T.G.M (od ul. Mostní k horizontu mostu)

Kamera č. 6

* celý úsek ul. Mostní

* křižovatka ul. Mostní, Tř. Legií a Třebízského

* část ul. E. Beneše (od ul. Mostní k prodejně zeleniny)

* Seifertovo náměstí s přilehlým parkovištěm a parkem

* část ul. Vodárenská (od České pošty po stanoviště RZS)

* parkoviště před zimním stadionem

* víceúčelové hřiště za zimním stadionem

* celkový pohled na fa. Synthos

Kamera č. 7

* křižovatka ul. Přemyslova, Dobrovského, Podřipská

* křižovatka ul. Mostní, Podřipská, S.K.Neumanna

* celý úsek ul. Podřipská

* celý úsek ul. Smetanova

* část ul. Chmelova (od železniční tratě po křižovatku s ul. Smetanova)

* parkoviště před OD Penny Market

* celý úsek ul. Jiráskova

* parkoviště, veřejné prostranství a dětské hřiště u domů č. p. 1030 – 1034, 824, 1044 na sídl. Hůrka

* železniční trať od ul. Dobrovského po nádraží ČD

* křižovatka ul. Palackého a Mostní

* podchod a podjezd v ul. Tyršova

* parkoviště v objektu č. p. 1094 ul. Nerudova

* křižovatka ul. Hennigsdorfská a sídl. Hůrka (ke kuřecímu ráji)

* účelová komunikace mezi domy č. p. 1045, 1046, 1043 sídl. Hůrka

Kamera č.  8 

* sloup veřejného osvětlení, most T. G. M. ul. Mostní

* úsek od rozdělení chodníku na most a do podchodu pod mostem k samotnému podchodu

* pás zeleně v areálu nemocnice přilehlé k mostu T. G. M ul. Mostní

Kamera č. 9 

* sloup veřejnéh osvětlení u rohu boudovy č. p. 1085, sídl. U Cukrovaru, Kpy

* část úseku stezky pro chodce a cyklisty blíže k podchodu pod mostem T. G. M

* podchod pod mostem T. G. M

* schody na most T. G. M ze strany sídl. U Cukrovaru

* schody na lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu ze strany sídl. U Cukrovaru

* veřejné prostranství od úpatí lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Vltavu po č. p. 1079 sídl. U Cukrovaru

* úpatí lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Vltavu

Kamera č. 10 

* sloup veřejného osvětlení u schodů k turistickému infocentru na mostě T. G. M

* prostor před turistickým infocentrem ul. Mostní (bývalé terasy)

Kamera č. 11 

* sloup veřejného osvětlení před č. p. 800/9 ul. Jana Palacha, Kpy

* část ul. Jana Palacha (od křižovatky s ul. Chelčického k ul. Šafaříkova)

* prostor před budovou Dvořákova gymnázia a střední odb. školy

* Dvořákovo nám. 

* ul. Dvořákova

* ul. Čechova v délce Dvořákova nám. 

Kamera č. 12 

* část ul. Čechova (od křižovatky s ul. Tomkova k ul. Šafaříkova)

* park mezi ul. Čechova, ul. Jana Palacha, ul. Šafaříkova a MŠ

* část ul. Šafaříkova (od křižovatky s ul. Jana Palacha k ul. Čechova)

* sportovní hřiště u křižovatky ul. Jana Palacha a ul. Šafaříkova

Kamera č. 13 

* Lidové náměstí

* část ul. Přemyslova (od křižovatky s Lid. nám. k ul. 28.října)

* část ul. V růžovém údolí (od křižovatky s Lid. nám. areálu fa Bidvest)

Kamera č. 14 

* prostor před budovou DDM

* ul. Smetanova

* část ul. Riegrova (od železniční tratě k DDM)

* parkoviště před OD Penny Market  

* křižovatka ul. Chmelova a Smetanova

* křižovatka ul. Mostní a Palackého

* část ul. Mostní (od železniční tratě k OD Máj)  

* část Palackého nám. (prostor okolo památníku)

Kamera č. 15 

* parkoviště v ulici Dobrovského

Kamera č. 16 

* parkoviště v ulici Dobrovského  

Kamera č. 17 

* parkoviště v ulici Dobrovského  

Kamera č. 18 

* parkoviště v ulici Dobrovského  

Kamera č. 19

* nízkoprahové denní centrum Paprsek 

* garáže mezi ulicí U Transformátoru a Středním odborným učilištěm

* dětské hřiště Družstevní a jeho okolí

* parkoviště před zimním stadionem a okolí zimního stadionu

* parkoviště před obchodním domem Penny

* čerpací stanice Benzina

* zahrádkářská kolonie „V Zahrádkách“

Kamera č. 20

* okolí nádražní haly

* parkoviště P+R v ulici Nádražní