Skoč na obsahSkoč na navigaci
Úřední hodiny
Dnes: Sobota 28. ledna 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Pondělí 30. ledna 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Odbor obecní živnostenský úřad

Kontakty:


Ing. Zdeňka Böhmová

tel.: 315 739 908
e-mail: zdenka.bohmova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- vedoucí odboru
- přestupky
- sankční správní řízení
- spotřebitelský ombudsman
- správa živnostenského rejstříku


Ilona Trávníčková

tel.: 315 739 904
e-mail: ilona.travnickova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- registrace podnikatelů - FO, PO
- sankční správní řízení na úseku registrace  
- podání na finanční úřady, úřady práce, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny
- výpisy z živnostenského rejstříku
- zemědělští podnikatelé
Petra Braumová, DiS.

tel.: 315 739 907
e-mail: petra.braumova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- registrace podnikatelů - FO, PO
- sankční správní řízení na úseku registrace
- podání na finanční úřady, úřady práce, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny 
- výpisy z živnostenského rejstříku
- zemědělští podnikatelé


Yveta Švantnerová

tel.: 315 739 902
e-mail: yveta.svantnerova@mestokralupy.cz
kancelář č. 219


- živnostenská kontrola
- přestupky
- pořádková opatření
- ochrana spotřebitele
- hazardní hry


Ing: František Bartoš

tel.: 315 739 903
e-mail: frantisek.bartos@mestokralupy.cz
kancelář č. 219


- živnostenská kontrola
- přestupky
- pořádková opatření
- ochrana spotřebitele
- hazardní hry


Co zde můžete zařídit?


Na úseku živnostenského podnikání:

 • ohlásit živnost volnou, řemeslnou nebo vázanou,
 • zažádat o udělení koncese,
 • oznámit změny a doplnění týkající se ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi,
 • zažádat o zrušení živnostenských oprávnění,
 • oznámit přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti,
 • oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • oznámit zahájení nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce,
 • požádat o vydání výpisu z živnostenského rejstříku v úplném nebo částečném rozsahu, nebo o vydání potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není,
 • požádat o vydání sestavy z živnostenského rejstříku,
 • podat odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu,  
 • získat ucelené informace o podmínkách podnikání podle živnostenského zákona, 
 • učinit podnět k provedení živnostenské kontroly.


- Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též 

a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

b) podat přihlášku k důchodovému pojištění, 

c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění, 

d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, 

e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

- Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

-Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených ve výše uvedených přihláškách nebo oznámeních vůči jiným správním orgánům.


- Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční nebo oznámit změnu těchto údajů.


Veškerá výše uvedená podání můžete učinit osobně na živnostenském úřadu, písemně, elektronicky za využití zaručeného elektronického podpisu nebo prostřednictvím elektronického podání aplikace JRF (ke staženi na adrese www.rzp.cz) – Podmínkou použití aplikace je JRF je vlastnictví uznaného elektronického podpisu.

Více informací o problematice jednotlivých živností včetně formulářů naleznete na dalších podstránkách odboru obecní živnostenský úřad.


Na úseku podnikání podle zákona o zemědělství

 • zažádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • oznámit změny skutečností v evidenci zemědělského podnikatele
 • požádat o vydání výpisu nebo potvrzení z veřejné části evidence zemědělských podnikatelů
 • oznámit přerušení provozování zemědělské výroby
 • zažádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele


Na úseku hazardních her

 • požádat o povolení k umístění herního prostoru (herny, kasina)
 • oznámit změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru
 • požádat o zrušení povolení k umístění herního prostoru
 • ohlásit provozování hazardní hry - tomboly a turnaje malého rozsahu


Spotřebitelský ombudsman, ochrana spotřebitele

 • v případě uzavření spotřebitelské smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí pomůže živnostenský úřad spotřebiteli domoci se jeho práv
 • poradenství v oblasti uplatňování spotřebitelských práv (odstoupení od smlouvy, působnost spotřebitelských organizací, podání žaloby, finanční arbitr)
 • spolupráce se spotřebitelskými organizacemi, zprostředkování právních služeb

Kam dál na webu města?

Nahoru